Meny

Senterkvinnene i Rogaland

«I dag finner du knapt noen som er imot tanken om etablering av kvinnenettverk. Alle ser nytten av dem»

Senterkvinnene har blitt en egen organisasjon med ca. 120 medlemmer i Rogaland. Vi vokser stadig og har planer om å bli en sterk politisk kraft som vil sette fokus på viktige kvinnepolitiske saker i hele fylket.

Tirsdag 14. januar var vi samlet til årsmøte og det er gledelig at vi blir stadig flere på årsmøtene våre, sier gjenvalgt leder Arnhild Skretting.  

Neste år skal vi legge årsmøtet til en helg, og til større lokaler, slik at det blir lettere for våre kjære søstre i Nord-fylket å delta. Vi har også fått inn Kristine Rafdal fra Sauda til vårt nyvalgte styre, slik at vi også skal få satt fokus på viktige kvinnepolitiske saker i Nord-fylket.

Senterpartiet sin varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken, var med og holdt innlegg om hvordan det er å være kvinnelig toppolitiker både i en mindre kommune og nå i en storkommune.

Dette var et strålende årsmøte og vi har planer om å bli en sterk politisk kraft i hele Rogaland, avslutter en smilende leder.

Nyvalgt fylkesstyret i Rogaland Senterkvinner

Leder:                         Arnhild Skretting  
Studieleder:                Signhild S. Samuelsen
Styremedlem:             Marte Nesheim 
Styremedlem:             Mary Fuglestad 
Styremedlem:             Kristine Rafdal
Styremedlem:             Sofie Margrethe Selvikvåg 
1.Varamedlem:           Hanne Marte Vatnaland 
2.Varamedlem:           Susan Renshaw 
3.Varamedlem:           Margunn Nedrebø 

Det har vært noen tekniske problemer med å få seg registrert som medlem av Senterkvinnene. Dersom du tviler på om du er medlem, ta kontakt med Katrine Sægrov på fylkeskontoret enten på SMS på telefon 92256029, eller på mail [email protected]