Meny

Karmsund bru

Forfatter: Tor Inge Eidesen, 3. kandidat på Senterpartiets stortingsvalgliste, Haugesund

Karmøy kommune etterlyser framgang i arbeidet med å realisere ny Karmsund bru. Dette er en viktig påminnelse, noe jeg og Senterpartiet har tenkt å gjøre noe med.

Haugalandet har stått samlet i å prioritere E134 inkludert Bakka - Solheim i forbindelse med den nylig vedtatte Nasjonal Transportplan (NTP). Nå er det Karmsund Bru som skal prioriteres.

Jeg registrerer at stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) uttaler seg positivt om saken til Haugesunds Avis, det er bra. Likevel føler jeg meg ikke trygg på at dette kommer til å bli Høyres prioritering hvis de får fortsette i Regjeringskontorene. Jeg betviler ikke Sveinungs engasjement for lokale vegprosjekt, men realiteten er at en svært viktig vegstrekning for regionen, Bakka - Solheim IKKE var med når forslaget fra Regjeringen til ny NTP ble lagt fram i vår. Det var først etter at en samlet opposisjon og FrP gikk inn for denne strekningen at Høyre snudde.

Rogaland Senterparti har gjennom årsmøtevedtak uttalt at arbeidet med ny Karmsund Bru må settes i gang snarest. Dette kommer Rogalands stortingsrepresentanter fra Senterpartiet til å prioritere framover. Karmsund Bru er en del av E134 og må bli et statlig prosjekt i neste NTP.

Arbeidet med å sikre videre utvikling av transportsystemene på Haugalandet i etterfølgelsen av Haugalandspakken er i full gang. Det synes ikke som Stensland er spesielt oppdatert på dette arbeidet, men det ligger ganske klart i kortene at det ikke vil bli en videreføring av dagens bompengepakke. I tillegg til Karmsund Bru sliter vi med at ny bru til Risøy har vært på vent siden Haugesund Høyre og FrP tok dette ut av Haugalandspakken.

Derfor er arbeidet med en ny bypakke for Haugesund så viktig. Vi trenger statlige midler for å kunne styrke innsatsen overfor kollektivtransport, gående og syklende. Dette kan frigjøre øvrige midler for å få på plass ny forbindelse til Risøy og godt vegnett ellers i byområdet Haugesund.