Meny
Bente Gro, her med Dalane Tidendes oppslag om saken, er bare en av dem som retter fokus mot tilbudet.

Ny usikkerhet rundt tannlegetilbudet, nå må fylkespolitikerne ta ansvar

Det er ny usikkerhet rundt tannlegetilbudet i regi av Rogaland Tannhelse. Bjerkreim er bare en av kommunene som sliter, etter at det fylkeskommunale tilbudet for få år siden var gjennom en omorganisering. Nå skal klinikkplanen opp til behandling, og Bente Gro Milwertz Slettebø er bare en av dem som frykter enda større nedbygging.

Bentegro2.jpg

Da Tannhelse Rogaland sist reviderte klinikkplanen, ble tilbudet i Vikeså lagt ned. Det skjedde i 2016. Den gang ble bjerkreimsbuen lovet et enda bedre tilbud på Ålgård. Her skulle det være utvidet åpningstid og mulighet for straksbehandling, det vil si at pasienten der og da fikk utbedret f eks et hull.

På fylkesplan har Senterpartiets Hanne Marte Vatnaland og Dagny Sunnanå Hausken jobbet mye med klinikkplanen.

”Slik den ser ut nå, legger den opp til en storstilt sentralisering av tannhelsetjenesten i Rogaland. Det kommer ikke fylkespolitikerne fra Sp til å være med på når saken skal behandles i fylkestinget. Nå er det viktig at alle kommuner uttaler seg i høringen”, sier Hanne Marte.

”Vi trenger trygghet for en desentralisert struktur for å ha fast personale. Hos oss vet vi at Hundvåg savner sin klinikk. Foreldre må ta fri fra jobb for å følge barn til tannlege der de tidligere kunne sykle eller gå til Hundvågkrossen. I andre deler av kommunen, Rennesøy og Finnøy, må vi kjempe for å beholdet tilbudet”, sier Dagny.

I Bjerkreim hadde folk en klinikk som fungerte godt. Barn, unge og eldre og personer med spesielle behov, kunne ofte selv ta seg til klinikken. I dag er situasjonen en helt annen. Avstanden til Ålgård skaper utfordringer i hverdagen, ikke minst for voksne som skal til tannlegen med barna.

”Mange av våre innbyggere har arbeidsplassene et stykke unna hjemmet, eksempelvis på Forus. En dag hvor en av ungene skal til tannlegen, begynner med at mor eller far drar på jobb. Senere på dagen blir det vendereis hjemover for å hente. Så går turen nordover igjen til Ålgård - før nesen settes sørover igjen. Da er ofte hele arbeidsdagen ødelagt”, sier Bente Gro.

Folk i mange kommuner kjenner seg igjen i utfordringene i Bjerkreim. I Dalane kan folk fra Lund og Sokndal nå risikere å havne i Egersund, mens bjerkreimsbuen håper på en lokal løsning der en privatpraktiserende tannlege, dersom politikerne sier ja, kan få en driftsavtale med fylkeskommunen.

”Et godt, lokalt tilbud gjør bygda mer attraktiv som bosted. Vi tror også at det betyr mye for tannhelsen. Jo lavere terskel for å oppsøke hjelp, desto bedre”, slår Bente Gro Milwertz Slettebø fast