Meny

Ønsker mer forskning på kvinnehelse

Lisa Marie Ness Klungland Andrekandidat, Rogaland Senterparti

Det sies ofte at vi i dag lever i et kunnskapssamfunn. Men likevel har vi har svært mangelfull kunnskap om kvinners helse, hva som er riktig medisinering og behandling av kvinner.

Ofte legger vi forskning gjort på menn til grunn for behandling av kvinner, selv om vi vet at det kan eksistere store kjønnsforskjeller. Derfor vil Senterpartiet øke forskningen på kvinnesykdommer.

Opplever mer sykdom

Kvinner lever lenger enn menn, men opplever mer sykdom. Kvinner er overrepresentert blant langtidssykemeldte og uføretrygdede, og hovedårsakene til dette er psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. Kan det skyldes at vi ikke har kunnskap nok om hvordan vi skal behandle disse sykdommene hos kvinner? Det eksisterer nemlig tilnærmet ingen forskning på hvordan kvinner påvirkes av disse sykdommene. Det samme gjelder for migrene og spenningshodepine. Dette er også sykdommer hvor kvinner er overrepresentert, men det eksisterer så godt som ingen publikasjoner sammenlignet med forskningen på menn.

Spesielt pinlig blir det når vi kommer til underlivssykdommer. Ikke nok med at halvparten av kvinner under 30 år sliter med å snakke om disse sykdommene, så har vi kun en håndfull publikasjoner som omhandler vulvasykdommer. Det samme gjelder endometriose, en tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren, som hele 1 av 10 kvinner kan oppleve. Det tar i snitt sju år å bli diagnostisert med endometriose i Norge i dag.

Vi trenger å bygge opp kunnskapen rundt de kjønnsforskjellene som eksisterer innenfor helse, og vi trenger kunnskap om årsaken til at det eksisterer forskjeller mellom kjønn. Riktig medisinering og behandling av en kvinne kan være svært ulik den riktige behandlingen for en mann. Dette må vi gjøre for å sikre riktig behandling av kvinner, men også for å sikre riktig ressursbruk av de medisiner og behandlinger vi har tilgjengelig. Dersom dette kan føre til en høyere yrkesdeltakelse blant kvinner, vil det få positive virkninger langt utover hver enkelt kvinnes helsegevinst.

Imponert

Jeg så utdelingen av Kvinnehelseforskningsprisen, arrangert av Norske Kvinners Sanitetsforening. I tillegg har jeg fått lære om arbeidet deres blant annet med flerkulturell doula. Jeg er imponert over det gode arbeidet de gjør både for kvinnehelse, men også for innvandrere og for barn. Det har resultert i at jeg selv har meldt meg inn, og jeg anbefaler andre engasjerte personer å gjøre det samme.

 

Publisert Stavanger Aftenblad 8.september 2021