Meny

REGJERINGEN OG LANDBRUKSPOLITIKKEN

Dagny Sunnanå Hausken, Ordfører Rennesøy og 7.kandidat stortingsvalget for Senterpartiet

Landbruksminister Jon Georg Dale går hardt ut i Stavanger Aftenblad 2.august, og kritiserer Senterpartiet for å gi et feil inntrykk av Høyre og Frp sin landbrukspolitikk. Han mener det er blitt langt mer lønnsomt å være sauebonde på Vestlandet under denne regjeringen, og trekker fram økt beitetilskudd til dyr på utmarksbeite som et eksempel.

Det er bra at beitetilskuddet til dyr på utmarksbeite blir økt i et land som mange steder trues av gjengroing. Noen steder vil beitedyr i utmark imidlertid bli for konfliktfylt i forhold til rovdyr.

Regjeringens forslag i jordbruksmelding gikk ut på å fjerne tilskuddet til dyr på innmarksbeite. 18 ordførere i Rogaland skrev brev til næringskomiteen og ba om at dette forslaget ble stoppet. Det ville fått store negative Økonomiske konsekvenser for mange bønder i hele fylket, dersom dette ble gjennomført. Heldigvis kom Stortinget på banen i jordbruksoppgjøret og fikk begrenset skadevirkningene av et slikt forslag, men noe reduksjon i tilskuddet på innmarksbeite måtte vi ta.

Innmarksbeite kan ikke høstes på annen måte enn ved beiting. Det vil ikke bli produsert mer for eller korn på dette arealet dersom beitedyra forsvinner. Innmarksbeite er avhengig av beiting gjennom hele sesongen for ikke gro over og gi liten avling. Skjøtsel av innmarksbeite bidrar i tillegg til å ivareta det biologiske mangfoldet.

Jeg synes ikke Dale skal skryte av landbrukspolitikken til Høyre og Frp så lenge de tar fra noen bønder for å gi til andre. Alle bønder trenger et inntektsløft. De store er blitt prioritert framfor de små og mellomstore jordbrukseiendommene i denne perioden, og Stortinget har flere år på rad gått inn for å rette opp de verste skjevhetene i det som blir foreslått fra regjeringen side.

Vi trenger et landbruk i hele landet, både små og store bruk, og et finmasket tilskuddssystem som ivaretar det mangfoldige landet vårt. Vi trenger beitedyr på både innmark og utmark for å produsere norsk mat på norske ressurser.