Meny
Kalberg: Store arealer på Kalberg står for fall om planene om utbygging iverksettes. Her fra en befaring i området tidlig høst 2020.

Regjeringens nye jordvernstrategi ikke offensiv nok, behov for sterkere vern og bedre målemetoder

Regjeringens nye jordvernstrategi er for lite ambisiøs, mener Senterpartiet og Geir Pollestad. Sp vil kutte ytterligere 1000 dekar av regjeringens grense på 3000 dekar nedbygd matjord årlig. Et mye mer offensivt mål, slår Pollestad fast.

I regjeringens reviderte jordvernstrategi senkes jordvernmålet til maks 3000 dekar i året som altså er det som kan fases ut av bruk til landbruksformål. I tillegg vurderer regjeringen et sterkere vern av den beste matjorda.

Jordvern til tross: Avisen Nationen har avdekket at det årlig er faset ut langt mer enn det regulerte, opp mot 8000 dekar dyrkbar jord, de senere årene. Det står i sterk kontrast til kommunenes innrapportering av i underkant av 4000 dekar omdisponert matjord.  

Det er store svakheter med den målemetoden som er i dag. Derfor må en ny strategi også sørge for å få på plass bedre målemetoder.

Senterpartiets mål er en nullvisjon på hvor mye dyrkbar mark som forsvinner til andre formål.