Meny
sp

Senterpartiet, næringsliv og utdanning går sammen for å få statlige arbeidsplasser til Haugesund

Ingen tvil i Rogaland Senterparti. Partiet vil jobbe for å få de to statlige virksomhetene Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge lokalisert til Haugesund. Sp gjør felles sak med Haugaland Vekst, Maritimt Forum, Høgskolen på Vestlandet og næringsforeningen som er glade for at Sp, som det eneste partiet, er klare på hvor virksomheten bør ligge.

Det kom fram da tre av partiets toppkandidater til høstens valg, Geir Pollestad, Lisa Marie Ness Klungland og Tor Inge Eidesen, torsdag møtte det lokale og regionale næringslivet samt Høgskolen.

Nær 140 statlige arbeidsplasser på Haugalandet vil bety mye for vekst og utvikling i regionen, og ikke minst næringsutvikling, inkludert satsingen på havvind. Stortinget har sendt saken tilbake til Regjeringen, etter at lokaliseringen var oppe til debatt videre i år. Det betyr at spørsmålet er i spill, en mulighet Haugesund vil benytte.

Både Senterpartiets og regionens folk slo i møtet fast at Haugesund har det som trengs for en slik lokalisering. Dette vil være et viktig bidrag til blant annet den maritime næringen, eksportrettet virksomhet og bærekraftig satsing på sokkelen gjennom blant annet havvind.

Møtets budskap til politikere og andre med eventuell skepsis til flytting av statlige arbeidsplasser ut av Oslo, er klart: Erfaringene da Sjøfartsdirektoratet ble flyttet hit, viste at kompetansen ble opprettholdt, samtidig som effektiviteten faktisk økte.

Haugesund er et maritimt tyngdepunkt som vil bli ytterligere styrket gjennom å få den statlige virksomheten til byen og regionen, slår både Senterpartiets folk og representanter for næringsliv og utdanning i regionen fast.