Meny

Sp glad for mer penger til kommuner med lakseoppdrett

Flertallet i Stortinget går inn for at det i statsbudsjettet 2018 skal legges frem et forslag om arealavgift til kommuner med oppdrettsvirksomhet. Det ble klart da Næringskomiteen i dag la frem sin innstilling i dokument 8:103 om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territorialgrensen.

- Både for oppdrettsnæringen og for kommunene anleggene ligger i er det viktig at en større del av verdiskapingen blir igjen lokalt. En arealavgift vil gjøre det mer attraktivt å legge til rette for oppdrettsnæringen, sier stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsperson i Senterpartiet Geir Pollestad.

Senterpartiet har lenge hatt programfestet målet om en arealavgift. Nå går også stortingsflertallet inn for dette. Tidligere er det etablert et havbruksfond som sikrer kommunene 80 % av inntektene ved utvidelse av konsesjoner og ved nye konsesjoner.

- For at oppdrettsnæringen skal få arealer til videre vekst er det viktig at vertskommunene sitter igjen med en større del av verdiskapingen enn i dag. Dagens innstilling fra næringskomiteen sikrer det og er viktig både for bedriftene og næringen, sier Pollestad.

Innstillingen fremmet av Ap, KrF, Sp, V og SV:

Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr kilo eksportert ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget i Statsbudsjettet for 2018, slik at vederlaget kan tre i kraft senest 1. juli 2018.