Meny
lisakai

Vi gir oss ikke før regjeringen tar ansvar for hurtigbåtfinansieringen

Om noen tror hurtigbåttilbudet i Ryfylke reddes av 17,6 millioner kroner, tar de feil. Vi trenger trolig fortsatt cirka 60 millioner kroner for å opprettholde det viktige tilbudet til folk i distriktene. I Senterpartiet i Rogaland kommer vi ikke til å gi oss før regjeringen retter opp skjervfordelingen og gir Rogaland de pengene vi trenger for å sikre tilbudet, sier Lisa Marie Ness Klungland, andrekandidat til Stortinget.

lisasp2.jpeg
Suldalsposten, her er oppslag denne uken, er blant mediene som har fokus på den viktige saken.

 

Lisa får støtte fra partikollegene Arne Bergsvåg og Jarle Bø, begge sentrale samferdselspolitikere i Rogaland.

Det skal den ha, regjeringen. 17,6 millioner kroner er en start, og enda viktigere: En innrømmelse av at det ble gjort en feil i det såkalte kystlinjekriteriet da blant annet Rogaland mistet betydelig støtte til rutetilbudet i Ryfylke. Nå er det viktig at resten av pengene kommer, slik at vi sikrer forutsigbarhet og at tilbudet opprettholdes.

-”Vi er trygge på at det er tverrpolitisk enighet om det som er Senterpartiets mål: Å ta hele Norge i bruk. Nå må det settes makt bak ordene”, sier Klungland.

Rogaland får altså 17,6 millioner kroner ekstra til hurtigbåtene, som det går fram av et forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Summen kommer som en følge av endringer i båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet for fylkeskommunene.

”I Senterpartiet har vi sørget for at rutetilbudet kom på dagsorden. På vårt initiativ er det blant annet satt ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal jobbe for å sikre et best mulig rutetilbud. Vi har allerede vært på befaring i Ryfylke, og vil den kommende tiden møte ulike interessegrupper i saken. Samtidig orienterer vi oss om mulighetene som ligger i det framtidige rutetilbudet. Målet er å bidra til å forme den endelige løsningen på en slik måte at den blir best mulig for brukerne”, sier Lisa Marie Ness Klungland.

”En allerede presset fylkeskommune kan imidlertid ikke klare de økonomiske utfordringene alene. Derfor forventer vi at regjeringen og Stortinget retter den feilen som ble gjort den gang tilskuddsordningen, som rammet blant annet Rogaland hardt, ble etablert”, legger hun til.

Det er åpenbart politisk bevegelse i saken. Det tar vi de 17,6 millionene som et tegn på.

”Vi kommer til å kjempe videre for å få de som sitter på pengesekken til å se alvoret i saken, og den skjevfordelingen kystlinjekriteriet representerer. For oss i Rogaland betyr det at uansett hvor vi bor, skal vi ha et samferdselstilbud som legger til rette for vekst og utvikling.”

”Og inntil ryfylkingene igjen kan være trygg, må det ikke være noen tvil. Ansvaret for denne saken ligger ett sted: I regjeringen”, sier Lisa Marie Ness Klungland.