Meny

Vi jobber for medisinstudium til Stavanger

Dagny Sunnanå Hausken, Varaordfører i Stavanger. Arne Bergsvåg, Fylkesvaraordfører. Jarle Bø, Ordfører i Randaberg, Sp

«Stavanger får et stort, nytt sykehus som har de beste forutsetninger for å kunne ta imot medisinerstudenter», skriver Dagny Sunnanå Hausken, Arne Bergsvåg og Jarle Bø. 

Debattinnlegg, publisert Stavanger Aftenblad 3.feb 2020.

Medisinutdanning til Stavanger er viktig for Norge. Senterpartiet arbeider for at det skal bli en realitet.

Kampen om et nytt medisinstudium til Stavanger går nå. Et nytt medisinstudium i Stavanger vil tilføre noe nytt i forhold til de allerede etablerte medisinstudiene i Norge. Det som gjerne mange ikke vet er at UiS allerede har hatt medisinstudenter i mange år på SUS. Dette fungerer bra, og vi får mange gode tilbakemeldinger.

Forskergrupper er i arbeid, og det publiseres mange nyttige forskningsartikler årlig. Fagmiljøet er mer enn godt nok til å starte en fullverdig medisinutdanning med gradsrett på UiS. Til slutt handler nok denne saken om penger og kampen mellom de etablerte universitetene og det nye universitet i Stavanger.

Behov for fastleger

Kommunehelsetjenesten har et skrikende behov for flere fastleger, og studieopplegget som universitetet nå har utviklet i sammen med SUS, vil ha et stort fokus på kommunehelsetjenesten. UiS-modellen svarer på det store behovet Norge har for leger som ønsker å arbeide innenfor kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen. Legene i kommunehelsetjenesten vil ha en nøkkelrolle i å løse framtidas helsetjenester. Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten kan også bli mye bedre.

Bare 10 prosent av forskningsmidlene blir i dag rettet mot kommunene sine utfordringer. Her har vi et stort forbedringspotensial. Dette arbeidet har UiS allerede startet på.

48 prosent av alle leger i Norge utdannes i utlandet. Målet er at 85 prosent av legestudentene skal utdannes i Norge. Dette burde ikke være umulig å oppnå, siden vi har både kompetanse og mulighet til å utdanne betydelig flere av de legene vi trenger her i landet.

I første omgang blir det lagt opp til at utenlandsstudenter kan ta de tre siste årene av sin utdannelse i Norge. Studentene vil på denne måten få siste del av utdanningen langt mer tilpasset norske forhold og forskriftskrav.

Stavanger får et stort, nytt sykehus som har de beste forutsetninger for å kunne ta imot medisinerstudenter. Vi har også gode muligheter til å samarbeide både med Haugesund og Bergen om denne utdanningen.

Har kompetansen

Kommunene i Rogaland har kompetanse på velferdsteknologi mye takket være synergieffekter med oljenæringen og fagmiljøet på Lærdal. Senterpartiet vil gjøre det vi kan for å hjelpe UiS videre i prosessen med å få lagt et medisinstudium til Stavanger. Det vil være viktig for regionen og for Norge.