Meny
Dagny Sunnanå Hausken, Lisa Ness Klungland, Tor Inge Eidesen og Kjetil Slettebø, fotografert ved nominasjonsmøtet i fjor høst.

Viktige saker på dagsorden da listetoppene møtte Rogaland

Senterpartiets lyttertur rundt om i Rogaland fortsetter. Med stortingsrepresentant Geir Pollestad i spissen har stortingslistens topp-fem denne uken digitalt besøkt Jæren og Nord-fylket. Inntrykkene er mange. Noe av det som har gjort mest inntrykk, er sentraliseringen av tjenester. Det mener politikerne våre er et godt eksempel på hvorfor vi i Senterpartiet er opptatt av å ta hele landet i bruk og være nær folk.

Å måtte reise langt for å få gjort et nødvendig bankærend, er eksempel på det stikk motsatte.

Lisa Marie Ness Klungland:
Veldig nyttig å få tilbakemeldinger fra rundt om i fylket. Vår viktigste jobb er å møte folk, få vite hva som rører seg. Noe av det som gjør mest inntrykk, er når folk i distriktskommuner forteller hvordan de blir offer for sentralisering. Å måtte reise til nabokommunen for å levere kontanter i banken fordi den lokale filialen ikke lenger tar imot det, er uakseptabelt. Det er ikke slik bedrifter og offentlig virksomhet skal måtte bruke ressursene sine.
 
Tor Inge Eidesen:
Imponerende å møte næringslivet i Nord-fylket, hvor det er mye kreativitet, ikke minst i de store virksomhetene som Aibel og andre. I tillegg har vi møtt mindre virksomheter, og mange av dem har lagt bak seg et krevende år. For øvrig gjør det inntrykk å møte distriktskommuner som er vertskap for stor kraftproduksjon, men som selv sliter med å kunne bruke den samme energien til lokal verdiskaping fordi linjer og kapasitet ikke er lagt opp deretter.
 
Dagny Sunnanå Hausken:  
Det er positivt å erfare det gode og tette samarbeidet mellom kommunene og det lokale næringslivet. Det skjer mye viktig ute i distriktene. Men på enkeltområder har vi fortsatt mange utfordringer, eksempelvis når det gjelder sentralisering. Her må det skje noe slik at alle kommuner har et akseptabelt tilbud.  
 
Kjetil Slettebø:
Jeg var med på flere digitale besøk, samt i møter med viktige premissleverandører som Tine, Bondelaget, LO og NHO. Virksomhetene våre er dyktige og tilpasningsdyktige, men trenger all vår oppmerksomhet slik at vi kan bidra til å legge til rette for videre vekst. Å få høre om utfordringene de møter direkte, er det både nyttig og viktig. Nå må vi ta med oss kunnskapen videre og jobbe for gode løsninger.