Meny

Dyrevelferd langs jernbanen

Av Kari Johanne Melhus, listekandidat Eigersund Senterparti

Vi opplever fortvilte grunneiere langs jernbanen i Eigersund kommunen. Jernbanen gjennom jakt- og beitekommunen Eigersund, skaper konflikt mellom dyr og tog når gjerdeholdet ikke er på stell.

Bane NOR må nå ta ansvar og overholde gjerdeplikten. Beitedyr og vilt kom lenge før jernbanen, og det er ikke hold i at jernbanen nå kan fraskrive seg gjerdeplikten, på grunn av manglende budsjettmidler. Dette må regjeringspartiene med FrP i spissen umiddelbart rydde opp i.

Fortvilelsen til dyreeieren går på psyken løs. Prøv å sett deg inn i hvordan bøndene stadig går på lette for når neste telefon om påkjørte dyr ringer! Dyrevelferd er i fokus. Dersom ikke denne saken setter dyrevelferd i spill, ja, så har vi en lang vei å gå!

Flere antyder at å avvikle husdyrhold er eneste utvei, om ikke saken løses. Det kan bety mindre sysselsetting, mindre matproduksjon og tapt kulturlandskap.

Eigersund Senterparti mener at det må være bedre for Bane NOR å vedlikeholde gjerde enn å erstatte døde dyr. Da blir dyrevelferden også ivaretatt.