Meny

Framtidig bredbåndsdekning

Av Marit Ege, listekandidat Eigersund Senterparti

Altfor mange i Eigersund mangler tilgang til 100prosent mobil- og bredbåndsdekning. Jeg og Eigersund Senterparti mener at raskt og stabilt internett er en forutsetning for å bo, leve og drive en bedrift, uansett hvor du bor. Jeg mener det ikke er akseptabelt at regjering synes det er helt greit at 10 % av befolkningen ennå ikke har fått dekning, selv om Staten selv baserer seg på kommunikasjon med både privatpersoner og bedrifter via internett. 

Selv bor jeg på Ege og bruker digitale nettløsninger daglig for å kunne laste ned skjema, bruke digital postkasse, betale regninger, lese dagens aviser og holde kontakten med familie og venner. Sånn sett er jeg ikke ulik de som bor i byene og gjør akkurat som det Staten ber meg om, men jeg bekymrer meg for usikkerhet om tilknytning til framtidig stabilt nettverk.

Min familie driver et gardsbruk, og der skal det stadig vekk dokumenteres og rapporteres, for å effektivisere både i egen bedrift og kunne få tak i hjelp til dyra i en nødvendig  situasjon. Dette blir spesielt utfordrende når Telenor innen kort tid skyggelegger distriktene ved å legge ned kobbernett.

Hvis dette skal fungere så må jo alle ha bredbåndsdekning?  Ulik tilgang på internett skaper forskjeller mellom folk, ut ifra hvor i kommunen man bor. Det kan ikke jeg og Senterpartiet akseptere. Senterpartiets mål er å sikre 98 % av husstandene hastighet på 100 Mbps innen 2025, og at alle har det innen 2029. Bredbåndsdekning er like viktig som vei, strøm, vann og kloakk.