Meny

Kvotemeldingen til besvær for fiskerinæringen.

Resolusjon om kvotemeldingen, vedtatt på fylkesårsmøte 15.februar 2020

Kvotemeldingen legger opp til en statlig kvotebeholdning (kvotebank), der andeler av den årlige kvoten skal inndras fra fiskerne og leies ut igjen for å skaffe merinntekter til Staten. Denne grunnrentebeskatning mener Rogaland Senterparti svekker fiskerinæringen. Vilkår i strukturkvoteavtalene må stå ved lag slik Staten tidligere har inngått forpliktelser på. Det må også slås fast at strukturkvoten skal falle tilbake til gjenværende fartøy i respektive reguleringsgruppe etter tidsperiodens utløp.

Senterpartiet vil ha en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Ulike eierskap i fartøygruppene og hjemmehavn spiller indirekte rolle for alle havner langs hele kysten og sikrer norske arbeidsplasser gjennom hele året.

Rogaland Senterparti vil opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap og gi fiskerinæringen tydelige rammer og forutsigbarhet.

Innsendt av Eigersund Senterparti