Meny

Vente og se?

May Sissel Nodland, gruppeleder Eigersund Senterparti

Norge befinner seg i unntakstilstand, arbeidsledigheten er skyhøy og næringslivet sliter. Kommunene er en avgjørende del av maskineriet for å holde hjulene i gang, - eller for å trå hardere på bremsen!

Kommunalminister Astrup(H) sier i Stortinget at det ikke er noen finansieringskrise i kommune-Norge. 
Tilbakemeldingene fra lokalpolitikere ute i landet tegner et annet bilde. Konsekvensen hvis kommunene stopper planlagte prosjekter for å få budsjettene til å gå i hop, er at håndverkere og næringslivet ikke har arbeidsoppdrag over sommeren. Krisen vil da bli mye større enn den er i dag.

Den siste «Kommuneproposisjon» gjør oss i Senterpartiet urolig for kommuneøkonomien. Kort fortalt dreier «Kommuneproposisjonen» seg om hvordan norske kommuner skal innrette seg for å kunne gi gode tjenester til innbyggerne sine i kommende år.

Problemet er at det ikke følger med tilstrekkelig med midler fra Erna og Regjeringen til å fullføre oppgavene. Uten tilstrekkelige med overføringer kan ikke kommunen planlegge hvor mange lærere, sykepleiere og assistenter som skal ta seg av de eldre, syke og ungene våre fremover. I tillegg avgjør det om man kan bygge den brannstasjonen man hadde tenkt, fikse den hullete veien, eller gjøre en helt nødvendig oppgradering av skoler. Kommunen blir ikke i stand til å levere den tjenestetilbudet den er satt til.

Vi står i fare for at kommunen både vil tømme alle sparekontoer og likevel ikke ha annet valg enn å kutte i planlagte investeringer og redusere bemanning. Får ikke kommunen dekket de ekstra utgiftene og tapte inntektene de har hatt i år, vil problemet forplante seg til bygg- og anleggsbransjen i rekordfart og veldig mange flere blir arbeidsledige. Det vil bety en lengre økonomisk nedtur. Vi i Senterpartiet mener vi må bruke pengene på å få håndverkerne i jobb, og sørge for at de ikke må permitteres.

Pengene kommer like fullt fra vår felles pengesekk, la oss bruke de på å skape arbeid og vedlikeholde skolebygg og sykehjem i hele landet.

Kommunenes egen organisasjon, KS, har gjort beregninger som viser at kommunene har fått en ekstraregning på mellom 18 og 27 milliarder kroner på grunn av koronapandemien. Det er mye vei, skolebygg, brannstasjoner og omsorgsboliger. Stortinget har sagt klart ifra at kommuner og fylkeskommuner skal kompenseres for konsekvensene av korona. Da «Kommuneproposisjonen» kom hadde Erna og Regjeringen beregnet seg fram til 3milliarder.

Regjeringen har ikke skapt nok trygghet for at kommunene skal få dekket kostnadene. 
Tilbakemeldinger om at det ikke er noen krise, at kommunene allerede har fått kompensert, eller at vi skal vente til april 2021 før vi får svaret, gjør ikke at kommunene får trygghet nok til å holde folk i arbeid. Stortinget har til nå vedtatt overføringer på 6 mrd. kroner for å hjelpe norske kommuner og fylker, dette er bare en brøkdel av behovet.

Vi i Senterpartiet mener regjeringen nå må lytte nøye til hva kommunene og en samlet bygg- og anleggsbransje har advart mot de siste ukene. Konsekvensene kan bli større arbeidsledighet enn nødvendig. Stortinget har garantert at ekstrautgiftene skal kompenseres, disse forsikringene og pengene må komme nå.

Både kompensasjon og friske midler til nye investeringer haster.

Erna - du må gi kommunene større trygghet, vi kan ikke vente å se!