Meny

Innkalling til årsmøte tirsdag 16. mars kl.18.00.      

Saker til årsmøte må sendes leder inne 8 mars.
 

Årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent, 2 til å skrive under protokoll
  3. Årsmeldinger.
  4. Regnskap
  5. Innkomne saker
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Utsendinger til fylkesårsmøte.


Møtet avholdes digitalt, via Teams. Etter påmelding blir der sendt egen Teamsinvitasjon. 

Påmelding innen 10 mars: [email protected]

Eller mobil: 952 14 991

-------------------------------------------------------

Årsmelding 2020 Sandnes Senterparti

Sammensetning av styret 2020:

Leder – Laila Espedal
Nestleder- Håvard Austevoll
Kasserer- Stein Erik Jørstad
Sekretær – Leidulv Harboe
Studieleder – Stian Espedal
Styremedlem- Steinar Veland
Styremedlem – Ole Topnes
Styremedlem - Torhild Skadsem
1.varamedlem - Inge Vold
2.varamedlem – Inger Helen Aanestad
3.varamedlem – Jorunn Lura Håland

Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 35 saker. Gruppeleder for Sandnes Martin Håland har møtt på de fleste styremøtene. Hver torsdag før bystyremøte har bystyregruppa og representanter/medlemmer fra lokallaget hatt gruppemøte.

21.  november er det nominasjonsmøte for stortingslista. Sandnes møtte med 10 stk

Laila Espedal, Håvard Austevoll, Stein Erik Jørstad, Leidulv Harboe, Stian Espedal, Steinar Veland, Torhild Skadsem, Martin Håland, Inger Helen Aanestad, Inge Vold

Til å møte har ein sett opp:

-             Styret
-             Vara til styret
-             Martin Håland
-             Endre Skjørestad
-             Martin Larsen
-             Signe Cesilie Nordås.

Medlemmer; Sandnes Senterparti hadde i 2020 160 betalende medlemmer (149 i 2019).

Arbeid i laget

Organisasjonssamling på Bokn 18 januar.  Desse møtte Martin Håland, Håvard Austvold

Det møtte 22 medlemmer på årsmøte 2020.

På fylkesårsmøtet 14-15 februar i Haugesund deltok 11 stk fra Sandnes Sp. Jorunn Lura Håland, Martin Håland, Ole Topnes, Håvard Tonning Austvoll, Stein Erik Jørstad, Torhild Skadsem, Laila Espedal, Inge Voll. Lillian Dale. Inger Helen Aanestad, Steinar Veland. Sofie Margrethe Selvikvåg representerte fylkeslaget.

Arrangement for medlemmer

Grillkveld på Tveit og medlemsmøte i mai gjekk ut grunnet koronasituasjonen.

Situasjonen i 2020 gjorde at de fleste styremøter, medlemsmøtet og gruppemøter ble på teams.

-----------------------------------------------------------------------------

Handlingsplan for Sandnes Senterparti 2021.

Fylkesårsmøte

Medlemsmøte

Stortingsvalg/ stand og aktivitet

Grillkveld på Tveit

Medlemstur

Gruppemøter 2021. Sandnes Rådhus kl. 19.00 Ansvar: Gruppeleder.

 Torsdag: 15/4. -  27/5 - 17/6 - 2/9 - 14.10 - 11/11 - 9/12

Gruppeleder. Martin telf 450 25 108
Kommunestyre representant: Laila. 952 14 991
Kommunestyre representant: Håvard. 415 32 342

 

Styremøter 2021. Sandnes Rådhus kl.17.00

8/4. - 27/5. - 17/6. - 2/9 - 14/10.* - 11/11.

Høstferie denne uken. Møte blir kanskje flyttet

____________________________________________________

Innstilling fra valgkomiteen, til årsmøte 2021.

Laila Espedal – leder for ett år
Inger Helen Aanestad – styremedlem, 2 år
Karina Sinnes – styremedlem, 2 år
Rune Haukalid – styremedlem, 2 år

Håvard Tonning Austvoll - 1.vara, 1 år
Inge Vold – 2.vara, 1 år
Jorunn Lura Håland – 3. vara, 1 år

Valgkomite – Martin Larsen, 3 år

Utsendinger til fylkesårsmøte; (disse er ikke forhåndsspurt)
Sandnes har 11 utsendinger, i tillegg kommer lokallagsleder og gruppeleder.
Stein Erik Jørstad
Stian Espedal
Ole Topnes
Steinar Veland
Inger Helen Aanestad
Karina Sinnes
Rune Haukalid
Håvard Tonning Austvoll
Inge Vold
Jorunn Lura Håland
Andres Krogedal

Vara til utsendinger:
Martin Larsen og Keth Larsen
Sofie M. Selvikvåg
- styret gis fullmakt til å finne flere om det behøves.

Valgkomiteen har bestått av
Solveig Eiane Hall (på valg 2021)
Andres Krogedal (på valg 2022)
Katrine Sægrov (på valg 2023