Meny

DET ER IKKE LURT Å BRUKE 100 MILLIONER PÅ NY SKOLESTRUKTUR NÅ

Asbjørn Birkeland, Sigrid B. Fatnes, Morten Maldal og Jane N. Ilstad

På Facebook ble det antydet at Senterpartiet i Sauda går inn for å beholde en «Ferrari-skolestruktur». Det må kommenteres.

Våre tre barneskoler hører ikke hjemme i luksusklassen. Langt derifra. Vi bruker kun 1,67 % mer per elev sammenligna med resten av landet – og ganske mye mindre enn sammenlignbare kommuner. Det er mer riktig å sammenligne våre tre barneskoler med Volkswagen Golf. Gode biler. Men de er hverken de raskeste eller de dyreste bilene som finnes. Og for å fortsette med bilanalogien frykter vi i Senterpartiet at Høgres forslag om en felles barneskole med et tilbygg på Fløgstad skule, vil være som å satse framtida på en tvilsom krysning mellom Golf og Volkswagen Transporter: En dårlig løsning som kommer til å irritere vettet av alle som prøver å drive en moderne kvalitetsbevisst og kostnadseffektiv skole. Fløgstad skule har ikke klasserom til å ta i mot store klasser i dagens bygg. Trafikksituasjonen rundt skolen tåler ikke elevene fra Austarheim og Risvoll i tillegg. Og Senterpartiet vil ikke bygge ned matjord slik Høyre skisserer.

Et lån på 100 millioner kroner som skal betales tilbake på 20 år vil gi kommunen ekstra årlige utgifter på rundt 8 millioner i avdrag og renter. Litt mindre renteutgifter hvert år så lenge renta ikke stiger, men det er normalt å tenke seg at det tar 20 år før en slik stor investering blir lønnsom. Da er det viktig å være sikker på at investeringen er riktig. Sauda bør heller ikke ta opp mer lån enn strengt nødvendig. Gjeldsgraden vår er høy. Og vi betaler årlig millionsvis i avdrag og renter og er veldig sårbare for rentesvingninger. Senterpartiet sitt fokus er å satse på flere arbeidsplasser og bolyst, lykkes vi med dette sikrer vi også et høyt elevtall i Saudaskolen.

Det skjer også uvanlig mye i skolen nå. Lærernormen som blir fullført dette året (maks antall elever pr lærer) gir skolene nye utfordringer på hvordan de kan effektivisere undervisningen på best mulig måte. På nasjonalt nivå utarbeides det nå nye læreplaner med nytt innhold og krav til kompetanse. Lokalt her i Sauda har vi dessuten akkurat kjørt i gang med et stort digitaliseringsprosjekt. Alle elever får i år Ipad. Vi mener derfor at det er helt feil å sette i gang med en skolestrukturdebatt nå. Kommunen har for dårlig økonomisk handlingsrom og det er for mange store endringer i skoleverket. Dessuten er trusselen om en privatskole i Saudasjøen grunn nok til å tenke seg om både to og ti ganger.

Senterpartiet vil med bakgrunn i det vi vet i dag beholde Risvoll, Austarheim og Fløgstad skule. Ikke fordi vi mener dette nødvendigvis er det beste for all fremtid, men fordi vi mener det er den beste løsningen for elevene og økonomien til kommunen de neste årene.