Meny

Anbudskonkurranse kjøp av kunst til Flerbrukshallen

Linda Asbjørnsen. Medlem Levekårsutvalget

Grunngitt spørsmål til møtet i Levekårsutvalget 15.09.2020

Det henvises til utlysing av kjøp av kunst til Flerbrukshallen på Strand kommune sin hjemmeside der Senterpartiet har noen spørsmål til utlysingen i forhold til de kommunale retningslinjene og Lov om offentlige anskaffelser.  

1. Hvorfor er det ikke sagt noe om hvilket anskaffelses regelverk som regulerer konkurransen?

2. Hvorfor er det ikke sagt noe om hvilke evalueringskriterier som gjelder for tildeling (noe som er et krav)?

3. Det skal kjøpes inn street art-kunstner. Svært få street art-kunstnere har akademisk utdannelse og enda færre er nok medlem av kunstner organisasjoner. Vil man ikke slite med å etterleve retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom og på den måten utelukke mange potensielle kunstnere selv om det er en åpen anbudskonkurranse?

4. Er det korrekt forstått at de nylig vedtatte retningslinjene utelukker kjøp av kunst fra lokale kunstnere selv med direkte kjøp under 100 000 så lenge de ikke har akademisk utdanning? I så tilfelle, er det intensjonen?