Meny

Behov for tømmestasjon og flere plasser for bobilparkering på Jørpeland og Tau.

Alf Henning Heggheim. Medlem Formannskapet

Interpellasjon til møtet i Formannskapet 26.08.2021

Besøket i Jørpelandsvågen av bobiler og båter i gjestehavn har så langt i år økt med over 30 % sammenlignet med samme periode i fjor. Ca. 2700 betalte båter og bobiler i Vågen i perioden fra nyttår og fram til 1. august er en økning på 650 enheter. Det er en gledelig utvikling. Kommunen tjener penger på å drive bobilparkering og gjestehavn, og dette bidrar også positivt til handelsstanden og sentrumsutvikling. Og det virker som brukerne stort sett er fornøyd med Jørpelandsvågen som reisemål og oppstillingsplass. Strand kommune får skryt for satsingen på bobilturister og gjestehavn. Det er bra!

Senterpartiet har gjennom sommeren fått en rekke henvendelser på manglede tømmestasjon i Vågen. Nærmeste tømmestasjon er Jøssang. Tømmestasjon blir også etterlyst av båter i gjestehavna. I tillegg er det behov for flere bobilplasser på Jørpeland. 

På Tau etterlyses det også flere bobilplasser. Det er kun noen få oppstillingsplasser ved båthavna på Tau. 

Senterpartiet mener det må vurderes å ta i bruk parkeringsplass og venterom på Tau ferjekai til bobilparkering og servicebygg. Her ligger forholdene godt til rette. 

Senterpartiet ønsker en sak til politisk behandling der flere plasser for bobilparkering på Jørpeland og Tau samt tømmestasjon vurderes. Parkeringsplassen på Solbakk brukes også til overnatting for bobiler. Her kan man stå gratis i inntil to døgn. Er det ønskelig? Derfor bør det også vurderes om det er behov for en helhetlig plan for sarpingen på bobilparkering i kommunen.

Forslag til vedtak: 
Formannskapet ber om en sak til politisk behandling innen 1. kvartal 2022 der det vurderes å utvide plasser for bobilparkering på Jørpeland og Tau med tømmestasjon. Behovet for helhetlig plan for bobilsatsingen i kommunen vurderes også.