Meny

Det er bekymringsfullt at de tar så lett på å flytte en så grunnleggende tjeneste som legevakten

Av Senterpartiet i Strand Alf Henning Heggheim, gruppeleder

Viser til reportasje med ordfører i Strandbuen 13.07 om legevaktordningen under overskriften "-Vi må innse realitetene, derfor må vi også vurdere mulighetene for legevakt-samarbeid".

Det er tverrpolitisk enighet om at det viktigste er å skaffe nok leger til innbyggerne i Strand. Senterpartiet mener imidlertid at ordfører og det politiske flertallet med sine uttalelser om legevakten, åpner for å flytte legevakten til Stavanger.
Det er bekymringsfullt at de tar så lett på å flytte en så grunnleggende tjeneste som legevakten er til Stavanger. I stedet for å kritisere Senterpartiet for å ville beholde legevakten i Strand, burde heller ordfører bane vei for å legge til rette for å beholde legevakten i Strand - gjerne i samarbeid med nabokommuner. Både Stavanger, Sandnes (Forsand) og Hjelmeland kan være aktuelt. Alle steiner må snus. Ryfast går begge veier, og åpner også for at leger fra Stavanger kan komme hit! Vi har forståelse for at det er vanskelig å rekruttere fastleger, og at legevakt ordningen er en ekstra belastning å forene med et vanlig familieliv. Da må vi se hva vi i fellesskap kan gjøre med legevaktordningen, for å beholde den i Strand – også på nettene. Senterpartiet forventer at dette blir skikkelig utredet når vi får saken til politisk behandling. Å flytte legevakt ordningen er kanskje letteste utvei for å få løst en vanskelig sak, men kan av den grunn også fort bli en «sovepute». Men, for våre innbyggere er ikke en flytting av legevakten en god løsning. Mer venting og økte kostnader er konsekvensen. Med flytting av passkontoret fra Jørpeland ut av kommunen, og flytting av helsestasjonstilbudet på Tau friskt i minnet, kan legevakten dessverre bli det neste som blir flytta ut av kommunen av det politiske flertallet. Det vil Senterpartiet unngå!