Meny

Eldrekafe i Strand?

Linda Asbjørnsen, medlem Levekårsutvalget

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 22.10.2019

Senterpartiet får en del henvendelser om ønske om eldrekafe i Strand. En eldrekafe vil kunne være en viktig sosialt møtearena for spesielt dem som av ulike årsaker ikke klarer å bli med i f.eks. tirsdagsgjengen på turer, og kanskje også sliter med ensomhet. Både på Tau og Jørpeland er det kafeer som kan ha interesse av å ha eldre kafe noen dager i uken og se merverdien i dette da dette er som regel en trofast kundegruppe som liker å ha et fast møtested for nyte en god kaffe og kake sammen.

Senterpartiet ønsker å be rådmannen ta kontakt med Livsglede for eldre, Frivilligsentralen, Eldrerådet og kafeer for å undersøke nærmere om det er ønske og vilje til å få dette til på Tau og Jørpeland, hva som kan gjøres for å få dette til og hvordan en eldrekafe eventuelt kan organiseres og driftes i samarbeid med frivilligheten. Kan vi få til et samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og eventuelt private?

Spørsmål til utvalgsleder:

Vil utvalgsleder ta initiativ overfor rådmannen til å få fremlagt en sak til politisk behandling om hvordan en eldrekafe på Tau/Jørpeland eventuelt kan organiseres og driftes i samarbeid med frivilligheten og andre?
 

Tau, 09.10.2019