Meny

Fordeling av treningstider

Alf Henning Heggheim - Gruppeleder og ordførerkandidat, Strand Senterparti

Fordeling av treningstider til lag- og organisasjoner i hallene skjer i dag for tilfeldig. Her er det behov for å få på plass bedre rutiner og gjøre dette mer oversiktlig, forutsigbart og tilgjengelig for alle parter. Eksempelvis ble drillen nylig ikke tildelt treningstid da de ikke er medlem i Norges Idrettsforbund. Konsekvensen ble at drillen falt utenfor runden, og fikk ikke tildelt treningstid. Samtale med kultursjef viser at vi her en kultursjef som er fremoverlent og allerede er «på ballen».

Senterpartiet vil ikke at tilslutning til Norges Idrettsforbund (NIF) skal være avgjørende for tildeling av treningstid i Strand kommune. Vi ønsker at et mangfold av lag- og organisasjoner skal få tilbud om treningstid. Vennskap og kjennskap kan heller ikke være avgjørende for hvem som får treningstid eller ikke. Tildeling av treningstid til hallene bør i sin helhet håndteres av Idrettsrådet, slik at alle søknader kan vurderes i en sammenheng. Det gjelder også Tau Aktivitetshus som Strand kommune yter årlig tilskudd til på nærmere 500 000. Det er behov for gjennomgang av retningslinjer og rutiner slik at dette kan gjøres på en mer åpen og forutsigbar måte enn tilfellet er i dag. Senterpartiet vil være en vaktbikkje for at vi får satt fordeling av treningstider i bedre system.