Meny

Frida Apall (4.kand.)

FRIDA APALL er Senterpartiets 4. kandidat. Hun er 22 år og bor på Tau med samboer og en gutt på 3 måneder. Er utdannet barnehagelærer og relativt ny i Senterpartiet. Jobber på Langelandsmoen, men er nå ute i fødselspermisjon. Frida er spesielt opptatt av barn, unge og eldres situasjon i kommunen.

-Ja til å fortsette nødvendig skoleutbygging på Tau, Jørpeland (med flerbrukshall) og Nordre Strand.

-Ja til økt satsing på hjemmebaserte tjenester, sykehjemsplass til alle med behov, bedre vilkår for fastlegene, bygging av nye PUH boliger og økt fokus på forebygging både innan rus- psykiatri og folkehelse.

Vil du hjelpe Frida inn i kommunestyret, må du sette kryss ved kandidat nummer 4.