Meny

Grunngitt spørsmål Kommunestyret 23.01.2019 Gatelys R13 Solbakk-Barka

Senterpartiet er kjent med at Statens vegvesen (SVV) har sendt ut varsel til grunneiere/beboere langs R13 Solbakk – Barka der de ønsker å sette opp lysmaster ca. 3 meter frå kantlinje/veg på nedsiden av vegen – mot sjøsiden.

 

Av sikkerhetsmessige grunner er det flott med lysmaster på strekningen, men for Senterpartiet og mange med oss er det helt uforstålig og meningsløst at disse skal plasseres på nedsiden av vegen så lenge det er regulert gang- og sykkelsti på øvre siden av riksvegen. Det er naturlig å etablere lysmastene i samanheng med opparbeidelse av gang- og sykkelstien.

R13 er nasjonal turistveg. Denne delen av strekningen er den flotteste delen av strekningen mellom Tau og Jørpeland med flott fjordutsikt. Da blir det helt meningsløst å etablere lysmaster mot sjøsiden som forringer natur opplevelsen så lenge man lett kan unngå det. Eventuell linjeføring mellom lysmastene vil førringe natur opplevelsen langs nasjonal turistveg ytterligere. 

 

Senterpartiet ønsker derfor å be ordfører snarest ta kontakt med SVV for å stoppe planene om etablering av lysmaster på nedsiden av riksvegen, samt be SVV om heller å fokusere på å snarest starte byggingen av en helhetlig gang- og sykkelsti inklusiv lysmaster.

 

Spørsmål:

 

Vil ordfører snarest ta kontakt med SVV for å stoppe planene om etablering av lysmaster på nedsiden av riksvegen, samt be SVV om heller å fokusere på å snarest starte byggingen av en helhetlig gang- og sykkelsti inklusiv lysmaster på strekningen?

 

 

Tau, 06.01.2019

 

Alf Henning Heggheim

Gruppeleder Senterpartiet