Meny

Helsestasjonstilbudet på Tau

Alf Henning Heggheim - Gruppeleder Senterpartiet

Interpellasjon til Kommunestyret 15.oktober 2019

Senterpartiet er kjent med at rådmannen har besluttet at alle helsekontroller til barn mellom 0-5 år vil foretas på Jørpeland helsestasjon fra 1 november 2019, og at Tau helsestasjon stenger. Dette blir også informert om på kommunens hjemmeside 01.10. I den forbindelse får vi reaksjoner fra innbyggerne.

Senterpartiet er ikke enig i at helsestasjonstilbudet på Tau skal legges ned og flyttes til Jørpeland. Men, det vi reagerer ganske kraftig på er fremgangsmåten. Det er et politisk ansvar å bestemme kommunens tjenestetilbud. Når viktige tjenestetilbud for våre innbyggere skal endres eller legges ned, skal det være en politisk beslutning – og ikke administrativ. Senterpartiet ber derfor ordfører ta initiativ til å få fremlagt en sak til politisk behandling når det gjelder fremtidig tilbud for helsestasjonen på Tau.

Rådmannen begrunner dette med at endringene i skolehelsetjenesten med konsultasjonene på skolene medfører at det vil være få ansatte igjen på helsestasjonen med de konsekvenser det vil kunne medføre. Videre er begrunnelsen at det ved Jørpeland helsestasjon er et større faglig miljø, noe som gir en bedre tjeneste for brukerne. Igjen, det er en politisk beslutning å foretar vesentlige endringer i tjenestetilbudet – ikke en administrativ.

Senterpartiet er kjent med at det de senere årene har vært store endringer på Tau helsesenter. Tau legesenter flyttet ut av bygget og deretter SFO inn i de samme lokalene i forbindelse med bygging av ny skole på Tau. Videre innebærer det politiske vedtaket om bygging av Superparken og svømmehall på Tau rivning av Tau helsesenter.

Rådmannen er i forhandlinger med Tau legesenter i forbindelsen med saken om fastlegeordningen. Senterpartiet mener det blant annet kan vurderes samlokalisering med Tau legesenter.

Spørsmål til ordfører:

Har ordfører vært involvert i den administrative beslutningen om å legge ned helsestasjonstilbudet på Tau? 

Vil ordfører ta initiativ til å få fremlagt en sak om fremtidig helsestasjonstilbud på Tau til snarlig politisk behandling?
 

Tau, 07.10.2019