Meny

Ja til områdeplan for Preikestol området – nei til nasjonalpark

Av Alf Henning Heggheim (1.kand), Linda Asbjørnsen (2.kand), Knud Idsø (3.kand) og Frida Apall (4.kand)

Strandbuen har 30.07 en politisk analyse over «stemningen» for en Preikestolen Nasjonalpark i sittende kommunestyre i Strand. Slik det ser ut er det ikke flertall for en nasjonalpark. Det er Senterpartiet glad for. Senterpartiet er sammen med FrP de som tydeligst har flagget sin motstand mot en nasjonalpark.

Fra 2020 overtar Strand kommune forvaltningen av Preikestol området. Senterpartiet er i mot tankene om Preikestolen Nasjonalpark. Som alternativ vil vi få på plass en områdeplan for forvaltning av området. En nasjonalpark vil ved sin vernestatus svekke lokal selvråderett, og legge sterke begrensninger for grunneiere og næringsinteresser. Det er snakk om et gigantisk område - totalt 215km2. For å sette dette i perspektiv tilsvarer det HELE Strand kommune som er 218km2.

 

Miljødirektoratet foreslår at Rogaland skal få tre nye nasjonalparker; Preikestolen, Viglesdalen i Hjemeland og Kvitladalen-Bjordalen i Bjerkreimsvassdraget. Kommunestyret i Hjelmeland kommer med stor sannsynlighet til å si nei til nasjonalpark i Viglesdalen. Hjelmeland har lang erfaring med landskapsvern områder, og hvilke begrensninger det har for lokal selvråderett, grunneiere og næringsinteresser. God forvaltning er det beste vern. En områdeplan for forvaltning av området er derfor et bedre alternativ enn nasjonalpark.