Meny

Kollektivtilbud og deregulering av drosjenæringen

Av Ove Karlsen, drosjesjåfør og listekandidat Senterpartiet i Strand

I Strandbuen 09.08 har FrP et leserinnlegg der det tales varmt om å sikre kollektivtransporten i Strand. Dette er bra, og dette er også noe Senterpartiet er pådriver for. Om noen måneder åpner Ryfast, og det er viktig med et godt kollektivtilbud både gjennom Ryfast men også internt i Strand. Drosjene er også en viktig del av kollektivtilbudet. FrP har i regjering vært fanebærer for å deregulere drosjenæringen i Norge. Det har de tydeligvis glemt. I dag er drosjesentralene eksempelvis pålagt minimum 10% av drosjeparken skal være tilrettelagt for rullestolbrukere, men etter dereguleringen forsvinner dette kravet.

Tross stor motstand mot dereguleringen (75 av 80 svar i høringsrunden var negative), trumfer FrP, H, KrF og V dette gjennom basert på ideologisk overbevisning og uten å lytte. Høringsrunder blir bare en ren formalitet.

Næringen går nå inn i en usikker framtid med mulighet for overetablering, dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen med flere useriøse aktører, og enda lengre arbeidsdager med lavere lønn for sjåførene.

Senterpartiet har støttet næringen fullt ut. Neste sommer blir dette satt i kraft, og næringen er usikker på hvordan fremtiden blir. Som aktører i markedet må vi naturligvis omstille oss, tenke nytt, forholde oss til endringene og gjøre det beste ut av situasjonen. Men, samtidig må det være lov å si at vi frykter at dereguleringen er lite gjennomtenkt og vil svekke drosjene som en viktig del av kollektivtilbudet – spesielt i distriktene.