Meny

Krokodilletårer fra Ap

Av Alf Henning Heggheim, ordførerkandidat Senterpartiet i Strand

I Strandbuen 24.07 har Ap`s Arvid Håheim et leserinnlegg der han mener at Senterpartiet sin virkelighetsbeskrivelse ikke alltid stemmer. Bakgrunnen er diskusjonen rundt legevaktordningen, der kommuneadministrasjonen er i samtaler med Stavanger om samarbeid om legevakten nattestid.

La meg starte med å si meg enig med Håheim i at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ofte deler mange av de samme synspunktene i distriktspolitikken. Hovedforskjellen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet er at Senterpartiet har en tydeligere poltikk. Ap blir for uklar og utydelig. Kanskje hovedårsaken til Senterpartiet sine gode meningsmålinger om dagen, er at velgerne kjenner seg igjen i Senterpartiet sin virkelighetsoppfatning?

Da er vi også ved kjernen av saken om legevakten i Strand. Et annet nylig eksempel er da Senterpartiet i februar 2019 tok opp i Kommunestyret å rette en formell henvendelse til Sør-Vest politidistrikt om å be om en ny vurdering for å opprettholde passkontoret på Jørpeland. Ap og øvrige partier støttet heller ikke dette.  

Bakgrunnen for at Senterpartiet tok opp saken om legevakten i Formannskapet 13.03, var en reportasje i Strandbuen 06.03 under overskriften «Vurderer å bli en del av legevakten i Stavanger». Senterpartiet mener det er uakseptabelt at administrasjonen innleder samtaler med Stavanger uten at dette er drøftet med oss folkevalgte. Ordfører sitt svar var at hun ikke ville be rådmannen avvente å ha samtaler med Stavanger. Ap og øvrige parti hadde ingen innvendinger til det. Videre var svaret fra ordfører sitat: «Senterpartiet mener at legevakt tilbudet skal opprettholdes i Strand, og ikke flyttes bit for bit til Stavanger. Da lurer jeg på hva Sp tenker til hvilken pris skal vi opprettholde 24 timers tilbud med legevakt stasjonert på Jørpeland?» Senterpartiet var tydelig på at vi ikke støtter en slik tilnærming i denne viktige saken. Vi hadde forventet at formannskapet og spesielt Ap var tydelig på å støtte Senterpartiet i å avvente samtaler med Stavanger om legevakt samarbeid på nattestid da vi heller burde se på hva som kan gjøres for å styrke fastlegeordningen for å beholde og rekruttere leger. Heldigvis er vi på rett spor i saken om å styrke fastlegeordningen. Derfor blir det litt krokodilletårer når Ap nå prøver å «pynte» på sin uklarhet ved å angripe Senterpartiet for at vi er tydelig.

Senterpartiet er krystallklar på at legevakten ikke skal flyttes til Stavanger – heller ikke nattestid. Nærhet til viktige tjenester for våre innbyggere er viktig. Om få måneder åpner Ryfast. Nærheten til Stavanger er positiv, og vil først og fremst gi oss større muligheter og frihet. Men, større nærhet kan også gjøre det lettere for administrasjonen og politikere å flytte viktige tjenestetilbud der vi har utfordringer ut av kommunen helt eller delvis. Senterpartiet mener dette kanskje er den største trusselen med Ryfast. Diskusjonen rundt legevakten er et godt eksempel, selv om vi er enig med Håheim i at det nok er et oppriktig ønske fra et samlet kommunestyre å opprettholde en god fastlegeordning og legevakt i Strand. Men, poenget vårt er at et oppriktig ønske, fort kan bli avledet av raske og «lettvinte» løsninger med å flytte viktige tjenestetilbud for våre innbyggere helt eller delvis ut av kommunen. Engasjementet blant innbyggerne er heldigvis stort i denne saken. Senterpartiet får også støtte fra lokalavisen på lederplass der det blir advart mot å flytte legevakten nattestid til Stavanger. Nærhet til tjenester er ikke problemet. For Senterpartiet er det svaret.