Meny

Linda Asbjørnsen (2.kand.)

LINDA ASBJØRNSEN er Senterpartiets 2. kandidat. Hun er 45 år, og bor på Jørpeland med samboer. Har 2 barn på 5 og 7 år. Jobber til daglig på NAV Strand som veileder. De fleste kjenner Linda gjennom revylaget. Linda brenner spesielt for kulturlivet i kommunen. Hun sitter også i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og er opptatt av tilgjengelighet for alle:

-Ja til nytt kulturhus på Jørpeland.

-Ja til større satsing på frivillighet, flere plasser i kulturskolen til lavere brukerbetaling, og flere møteplasser for spesielt uorganisert ungdom..

-Ja til universelle løsninger av alle offentlige bygg. Jørpeland og Tau sentrum skal være tilgjengelig for alle.

Vil du hjelpe Linda inn i kommunestyret, må du sette kryss ved kandidat nummer 2.