Meny

Matebusstilbud fra de store boligfeltene på Tau (Grunngitt spørsmål til Formannskapet 03.04.2019)

Alf Henning Heggheim (Gruppeleder Sp)

Senterpartiet gleder seg over at Samferdselsutvalget i møte 27.03 vedtok å utvide hovedruten 100 Stavanger-Solbakk-Jørpeland og materuten 101 Tau-Solbakk til Forus fra 1 til 2 avganger i timen utenom rushtiden.

Senterpartiet gleder seg over at Samferdselsutvalget i møte 27.03 vedtok å utvide hovedruten 100 Stavanger-Solbakk-Jørpeland og materuten 101 Tau-Solbakk til Forus fra 1 til 2 avganger i timen utenom rushtiden. I rushtiden morgen og ettermiddag er det kvarters frekvens gjennom Ryfast. Det er disse to rutene som er hovedstammen i det nye busstilbudet, og som er de rutene som direkte erstatter dagens ferje- og hurtigbåt tilbud. Videre er vi glad for at HjemJobbHjem ordningen til 515 kr pr. måned også vil gjelde for våre innbyggere som er ansatt i bedrifter som er med i ordningen. Det er viktig med et godt kollektivtilbud gjennom Ryfast fra starten av.

 

I det nye ruteopplegget er det slik Senterpartiet er kjent med lagt opp til at bussen skal gå rundt Førlandsringen på Jørpeland, men ikke i de store boligfeltene på Tau som for eksempel Osabakkane, Taumarka og Kvednaneset. Vi får en del henvendelser fra pendlere som etterlyser et matebusstilbud fra boligfeltene på Tau. Viss brukerne må gå 15-20 min ned til R13 for å ta bussen fra Tau til Solbakk, er valget for mange å heller ta privatbilen enten til Solbakk for å parkere og så ta bussen gjennom Ryfast, eller heller å kjøre selv gjennom Ryfast. Senterpartiet har tidligere tatt opp spørsmål rundt antall parkeringsplasser ved Ryfast på Solbakk. Mange etterlyser også tilbakemelding på hvor bussene har sitt startpunkt fra Tau. Vil det være Tau kai?

 

Senterpartiet mener det må undersøkes med Kolumbus og Boreal (som har fått anbudet med kollektivtrafikk gjennom Ryfast) om å tilrettelegge for matebusstilbud i de store boligfeltene på Tau,  slik at det er mulig å ta buss til Solbakk utan å måtte kjøre for å parkere på Solbakk, eller oppta parkeringsplasser i Tau sentrum.

 

Spørsmål til ordfører:

 

Vil ordfører ta kontakt med Boreal og Kolumbus for å undersøke muligheten for å legge til rette for et matebusstilbud fra de store boligfeltene på Tau når Ryfast åpner?