Meny

Pressemelding Strand Sp 18.06.2019

Kommunestyregruppa til Senterpartiet i Forsand og Senterpartiet i Strand er glad for at  stortingsgruppa til Sp saman med SV har innarbeida følgande merknad i kommuneproposisjonen som no har passert komitebehandling og skal til Stortinget 18.06:

"Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Forsand kommunestyre, 29. april 2019, gjorde vedtak om sammenslåing med Strand kommune. Vedtaket ble gjort i tråd med flertall i folkeavstemming. Disse medlemmer viser til at disse partier bygger på prinsippet om at frivillighet legges til grunn i spørsmålet om kommunesammenslåing. Disse medlemmer mener regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en sak om oppfølging av vedtaket i Forsand kommunestyre."

Me er glad for at me har lukkast i arbeidet opp mot Rogaland Senterparti, vår Stortingsrepresentant Geir Pollestad og resten av stortingsgruppa om å respektera folkeviljen og frivilligheten som er berande prinsipp i Senterpartiet sin poltikk.

Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland konkluderte fredag 24.05 med at det er for seint å reversera nye Sandnes sjøl om Stortinget skulle be om det. Denne "unaturlige" kommunesammenslåingen har skapt mange og sterke reaksjoner – ikkje bare i Ryfylke. Forsand gjennomførte som kjent si folkerøysting 29.04 2019 der 56 % sa at dei ønsker samanslåing med Strand kommune, 43 % Sandnes kommune. Kommunestyret i Forsand ba i vedtak 08.05 2019 Stortinget reversera sammenslåinga av Nye Sandnes (9-8). Strand kommune fulgte opp med vedtaket i kommunestyret 15.05.2019 (28-1).

Med denne merknaden har me eit håp om at regjeringa vil komme tilbake til Stortinget med ei sak om oppfølging av vedtaket i kommunestyret i Forsand av 08.05.2019. Me trur at siste ord ikkje sagt i denne saka sjøl om nok regjeringa vil fortsetja samanslåings prosessen. Merknaden til Sp og SV kan visa seg å bety noko - anten det om nokre år kjem initiativ om grensejustering, eller eit nytt stortingsfleirtal.