Meny
Strand

Reasfaltering av kommunal vei

Alf Henning Heggheim Medlem Formannskapet

Grunngitt spørsmål til møtet i Formannskapet 22.10.2020

Lyse holder på med et omfattende arbeid i øvre Osabakkane på Tau for å øke strømkapasiteten i området. Arbeidet er mer eller mindre sluttført i Skogalivegen. 

Senterpartiet har fått en del reaksjoner frå innbyggere som reagerer på et «lappeteppe» av reasfaltering. Dette har også av enkelte blitt tatt opp med administrasjonen og politisk ledelse. Skogalivegen er dessverre ingen unntak. Det finnes nok fleire tilsvarende eksempler rundt omkring i kommunen.

I den forbindelse er det grunn til å stille spørsmål med hvilke krav Strand kommune stiller til reasfaltering til Lyse, Telenor eller andre som skal grave i kommunal vei.

Bilde nedenfor fra Skogalivegen viser nylig asfaltering der Lyse har gravd opp 3/4 av eksisterende veigrunn.

Mange reagerer på det «lappeteppet» som nå er resultatet. Når det er snakk om at Lyse graver opp 3/4 av veigrunnen, mener Senterpartiet at det overfor Lyse, Telenor og andre må kunne stilles krav om at hele veibanen skal asfalteres på ny, eventuelt et spleiselag med kommunen på siste ¼?


1. Hvilke krav stiller Strand kommune til reasfaltering når Lyse, Telenor og andre graver i kommunal veigrunn?

2. Hva skal eventuelt til for at Strand kommune selv bidrar i et «spleiselag» for å få reasfaltering siste ¼ slik at hele veigrunnen blir reasfaltert?