Meny

Samboergaranti sykehjem og omsorgsboliger i Strand

Linda Asbjørnsen Medlem Levekårsutvalget

Grunngitt spørsmål til møtet i Levekårsutvalget 15.09.2020

I TV 2 nyhetene har vi sett oppslag med eldre som ikke får bo sammen på sykehjem sine siste leveår - nå sist Johannes (97) fra Tromsø som har vært skilt fra Jorunn (92) i 3 år etter at Johanne kom på sykehjem. 

Fra 1. juli 2020 har regjeringen utvidet verdighetsgarantien for eldre til å inkludere samboergaranti på sykehjem. Sykdom bør ikke skille to mennesker som har levd sammen hele livet. Samboergarantien skal sikre at ektefeller og samboere som ønsker det, skal kunne bo sammen hele livet, selv om den ene havner på sykehjem. 

Det er kommunenes ansvar å legge til rette for samboergarantien, og finne gode løsninger som ivaretar de som ønsker det. Retten til sykehjemsplass for de som trenger det ble lovfestet i 2017. Samboergarantien skal derfor ikke skyve de som har behov for sykehjemsplass ut av sykehjemskøen. 

Strand har en relativt liten andel sykehjemsplasser, og høy andel omsorgsboliger.
Senterpartiet er opptatt av at Strand tilrettelegger for innføring av samboergarantien, og at det også blir vurdert hva som må til for å innføre samboergaranti i våre omsorgsboliger for de som ønsker det. 

Spørsmål:

1. Hvordan er situasjonen mht kapasitet på sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Strand kommune pr. dags dato?

2. Hvor mange henvendelser får kommunen årlig med ønske om at ektefelle/samboere kan bo sammen på sykehjem? 

3. Har kommunen tilrettelagt for samboergarantien som ble innført 1. juli 2020 på sykehjem?

4. Har administrasjonen vurdert å innføre samboergaranti for våre omsorgsboliger? Hvis ikke; Hva må til for at en tilsvarende garanti kan innføres?