Meny

Senterpartiet prioriterer kritisk infrastruktur

Av Senterpartiet i Strand Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde, Knud Idsø og Kjersti Tau Strand

Smale, svingete og rasfarlige veger, trafikkfarlig skoleveg, manglende G/S-veg, skoler med dårlig inneklima, lekkasjer i vannforsyningen, manglende kapasitet på strømnettet. I Ryfylke og mange andre deler av landet er dette hverdagen for innbyggere og næringsliv.

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) har siden 2010 analysert tilstand og investeringsbehov for Norges viktigste infrastruktur gjennom rapportene «State of the nation». I «State of the Nation 2021» har RIF kartlagt status og investeringsbehov innenfor 12 samfunnskritiske områder. «State of the nation 2021» viser et samlet oppgraderingsbehov for bygg og infrastruktur på svimlende 3.200 milliarder. Spesielt innenfor kommunale bygg, helsebygg (statlige), fylkesveier og kommunale veier vurderes tilstanden som kritisk og med økende investeringsbehov.

RIF har gjennomgått partiprogrammene for alle de politiske partiene som er representert på Stortinget (H, FrP, KrF, V, Ap, Sp, SV, MDG, R), for å undersøke hvordan partiene svarer på behovene som er avdekket i «State of the Nation 2021». De 9 partiprogrammene er vurdert opp mot områdene kommunale bygg, helsebygg, jernbane, vei, vann- og avløp og energi. Senterpartiet sitt program er det eneste som får topp score på 3 av 6 utvalgte områder (kommunale bygg, helsebygg og vei). I RIF sin analyse av Senterpartiet sitt partiprogram står følgende:

  • Sp presenterer konkrete tiltak og virkemidler på nybygg og vedlikehold av kommunale bygg
  • Sp har konkrete forslag knyttet til kapasitet og finansiering av helsebygg
  • Sp presenterer konkrete tiltak knyttet til vedlikehold og investering i vei, og vil sikre mer langsiktig finansiering
  • Sp har konkret politikk på energieffektivisering

Det er på tide å prioritere kritisk infrastruktur, stanse forfallet og øke investeringene. Bruk stemmen din i Stortingsvalget mandag 13. september til å sikre Senterpartiet plass i en ny regjering.

Godt valg!

Last ned RIFs politiske analyse av partiprogrammene.