Meny

Senterpartiet vil ha tjenester nær folk

Av Alf Henning Heggheim (1.kand.), Linda Asbjørnsen (2.kand.), Knud Idsø (3.kand.) og Frida Apall (4.kand.), Senterpartiet i Strand

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. De viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Tilgang på barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil. Gode tjenester nær folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Alle har rett på gode tjene­s­ter i nær­miljøet. Barne­hage, skole, omsorg, helse, politi og kulturtilbud skal være godt utbygd over hele vårt flotte og langstrakte land. God finansiering av alle landets kommuner er derfor avgjørende. Senterpartiet tror på tette og gode fellesskap. Det er en av grunnene til at vi har så stor kjærlighet til lokalsamfunnet i hele landet vårt. Vi tror at kloke beslutninger tas nær de som blir berørt.

Nærhet til viktige tjenester for våre innbyggere er også høyst aktuelt for oss i Strand. Senterpartiet har engasjert seg sterkt i mot mulig flytting av legevakta på nattestid til Stavanger, og tok kampen i kommunestyret mot nedleggingen av passkontoret på Jørpeland. Om få måneder åpner Ryfast. Nærheten til Stavanger er positiv, og vil først og fremst gi oss større muligheter og frihet. Men, større nærhet kan også gjøre det lettere for administrasjonen og politikere å flytte viktige tjenestetilbud der vi har utfordringer ut av kommunen helt eller delvis. Senterpartiet mener dette kanskje er den største trusselen med Ryfast. Legevakten er et godt eksempel, der rådmannen støttet av de andre partiene har innledet samtaler med Stavanger om et legevaktsamarbeid – i første omgang på natten. Engasjementet blant innbyggerne er heldigvis stort i denne saken. Senterpartiet får også støtte fra lokalavisen på lederplass der det blir advart mot å flytte legevakten nattestid til Stavanger.

Dagens storstilte sentralisering av makt, tjenester og arbeidsplasser som H/FrP/KrF/V regjeringen står for skaper utrygge lokalsamfunn. Avstandene øker, offentlige tjenester blir sentralisert og beredskapen svekkes. Senterpartiet vil satse på beredskap og sikre lokale offentlige tjenester.

Mer ansvar og myndighet må plasseres lokalt der folk lever og tjenestene skal produseres. En mindre statsadministrasjon og mer ressurser til tjenesteproduksjon vil øke både kvalitet og omfang på alt fra politi til helsetjenester. I tillegg må hver enkelt få større ansvar og makt over eget liv og eiendom. Å slippe å søke eller melde fra til staten eller kommunen er desentralisering i praksis.

Senterpartiet er garantisten for at viktige tjenestetilbud for våre innbyggere i Strand, som for eksempel legevakten og lensmannskontoret ikke blir flyttet helt eller delvis ut av kommunen. En stemme til Senterpartiet er derfor en stemme til at viktige tjenestetilbud for våre innbyggere i Strand, fortsatt skal leveres i Strand! Tjenester nær folk er ikke problemet. For Senterpartiet er det svaret.