Meny

Senterpartiet vil innføre skolemat i Strandaskolen

Av Alf Henning Heggheim (1.kand), Linda Asbjørnsen (2.kand), Knud Idsø (3.kand) og Frida Apall (4.kand)

Senterpartiet er pådriver for at elevene i skolene i Strand skal få skolemat. I budsjettsammenheng har vi de siste 6-8 årene satt av årlig 200 000 kr til «Trivselstiltak elever», der flere av skolene årlig søker om prosjektmidler til skolemat. Senterpartiet har programfestet innføring av skolemat i Strandaskolen. Vi venter på en sak fra rådmannen på dette, og vil følge det opp i budsjett forhandlingene til høsten. Senterpartiet tror at et felles skolemåltid gir bedre læring, bedre skolemiljø og påvirker relasjonene og det sosiale elevene i mellom.

Dagens skoler har ikke kantine, noe som gjør det vanskeligere å tilrettelegge for skolemat. Snart står Superparken på Tau ferdig, og vi skal i gang med nye Fjelltun skole og oppgradering av de andre skolene. Senterpartiet mener at vi nå må ta neste steg med å innføre skolemat på alle skolene imellom.

Skolemat er en viktig del av hverdagen til barn og unge i hele landet, mandag til fredag store deler av året. Det er viktig for ernæring og oppvekst, og påvirker hvor rustet elevene er for å lære. Skolemat handler om folkehelse og sosial utjevning. Vi vet at matvanene våre påvirker hvordan vi kan yte. Både psykisk og fysisk helse blir påvirket av hva vi spiser.

En felles skolematordning bør bygge videre på det beste i norske mattradisjoner og sikre alle sunn, god og næringsrik mat. Det må være stort rom for lokal utforming og tilrettelegging av måltidene. Hver enkelt kommune og skolene selv må få avgjøre hvorvidt det skal serveres varm eller kald mat, til hvilken tid på dagen og av hvem, og hvor måltidene skal lages. I tillegg til den offentlige finansieringen bør det derfor også være rom for at skolene kan kreve en moderat egenandel. Samtidig må ordningene utformes slik at de ikke er sosialt ekskluderende, men sikre at alle elever omfattes av ordningen.