Meny

Senterpartiet vil opprettholde passkontoret på Jørpeland.

Senterpartiet ønsker å utfordre ordfører på om ikke Strand kommune bør ta et initiativ overfor Sør-Vest politidistrikt ved Hans Vik – gjerne i Samarbeid med Hjelmeland kommune for å be om en ny vurdering om å opprettholde passkontoret på Jørpeland.

Justis- og beredskapsdepartementet har som kjent besluttet at 64 passkontorer skal legges ned. Årsaken er manglende sikkerhet og rutiner. Derfor blir antallet passkontor redusert fra 141 til 77 slik at pass kan ustedes i "fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse", skriver Politidirektoratet på sine nettsider.

Som kjent skal vårt passkontor på Jørpeland som årlig usteder ca. 2500 pass legges ned. Nærmeste passkontor for Ytre Ryfylke vil da være Sandnes eller Randaberg. Nedleggelsen betyr at prinsippet om maksimal reisetid på 45 minutter brytes for mange passkontor - også for vårt. Tenker spesielt på innbyggere i Hjelmeland.

Selv med utvidelse av åpningstider og timebestilling som kompenserende tiltak, må folk ta seg fri fra jobb, ta ut barn fra skolen, og lokalt næringsliv som trenger disse tjenestene må kanskje bruke en halv arbeidsdag for å løse oppgavene som før kunne løses i nærområdene.
Senterpartiet mener at passutstedelse bør være en del av grunnservicen i nærområdene. Derfor bør denne type tjenester være tilgjengelig i nærområdene i hele landet. Nedleggelse av nesten annethvert passkontor i hele landet er derfor en stor sentralisering, og føyer seg dessverre inn i rekken i sentraliseringsprosjektene til regjeringen.

 

Senterpartiet mener at kostnad og bemanning ikke kan være avgjørende for nedleggelse av passkontoret på Jørpeland. Nytt utstyr for utstedelse av pass koster 130 000. Kompetente ansatte til å utføre jobben har man allerede på Jørpeland.

Senterpartiet ønsker å utfordre ordfører på om ikke Strand kommune bør ta et initiativ overfor Sør-Vest politidistrikt ved Hans Vik – gjerne i Samarbeid med Hjelmeland kommune for å be om en ny vurdering om å opprettholde passkontoret på Jørpeland.

 

Spørsmål:

 

Vil ordfører ta initiativ til en formell henvendelse overfor Sør Vest politidistrikt ved Hans Vik for å be om en ny vurdering om å opprettholde passkontoret på Jørpeland?