Meny

Søvngruppe tilbud, Familiens hus.

Linda Asbjørnsen. Medlem Levekårsutvalget

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 20.10.2020

Senterpartiet er kjent at det har vært et søvngruppe tilbud ved Famliens Hus som prøveprosjekt som nå er avsluttet. Tilbudet har blitt håndtert innenfor Familiens Hus sin budsjettramme.

Søvngruppe er et kurstilbud for foreldre med barn i alderen 0-4 år som opplever de har utfordringer med søvn, og som ønsker hjelp til å endre barnets søvnmønster. Det kan være utfordringer knyttet til legge-situasjonen, hyppige oppvåkninger eller vansker med å sovne. Slik vi forstår det består tilbudet av to samlinger, og det vil være 2-3 familier på hvert kurs.

Tilbudet har slik Senterpartiet forstår det blitt veldig godt mottatt med mye positive tilbakemeldinger. Flere står på venteliste. Vi har nå hørt at dette tilbudet ikke vil bli videreført da det vil kreve inntil 40 % stillingsressurs å videreføre tilbudet. Senterpartiet syns det er veldig synd om et så positivt og forebyggende tilbud ikke blir videreført, og ber rådmannen i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2021-2024 å vurdere å videreføre søvngruppe tilbudet ved Familiens Hus, gjerne i samarbeid med nabokommuner.

Det hadde vært fint om vi kunne få en kort orientering om tilbudet, og hvorfor rådmannen ikke vil prioritere å videreføre det.

Forslag til vedtak:

Rådmannen bes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2021-2024 å vurdere å videreføre søvngruppe tilbudet ed Familiens Hus.