Meny

Sp alene om å ville opprettholde passkontoret på Jørpeland

Av Alf Henning Heggheim, Gruppeleiar og ordførarkandidat, Strand Senterparti

I Kommunestyret 20.02 tok Senterpartiet opp spørsmålet om å be ordfører rette en formell henvendelse til Sør-Vest politidistrikt for å be om en ny vurdering om å opprettholde passkontoret på Jørpeland. Dessverre fikk dette kun Senterpartiets stemmer. For oss vitner det om politisk unnfallenhet og manglende vilje til å arbeide for å opprettholde sentrale funksjoner i Ryfylke. Både Hjelmeland og Forsand ønsker å beholde passkontoret på Jørpeland. Etter initiativ fra Strand Sp sammen med de andre Sp lagene i Ryfylke, fikk vi også full støtte på fylkesårsmøtet vårt.

Justis- og beredskapsdepartementet har som kjent besluttet at 64 passkontorer skal legges ned. Manglende sikkerhet og rutiner blir brukt som argument for å legitimere regjeringens sentraliseringspolitikk. Derfor blir antallet passkontor nå redusert fra 141 til 77.

Passkontoret på Jørpeland som årlig usteder ca. 2500 pass skal legges ned i juni. Nærmeste passkontor for Ytre Ryfylke vil da være Sandnes eller Randaberg. Nedleggelsen betyr at prinsippet om maksimal reisetid på 45 minutter brytes for mange passkontor - også for vårt. Spesielt gjelder det for innbyggere i Hjelmeland.

Selv med utvidelse av åpningstider og timebestilling som kompenserende tiltak, må folk ta seg fri fra jobb, ta ut barn fra skolen, og lokalt næringsliv som trenger disse tjenestene må kanskje bruke en halv arbeidsdag for å løse oppgavene som før kunne løses i nærområdet. Allerede i dag er det ventetid på å få seg pass i Sandnes og Randaberg. Medieoppslag i senere tid viser at forholdene er enda verre på østlandet.

Senterpartiet mener at passutstedelse bør være en del av grunnservicen i nærområdene. Derfor bør denne type tjenester være tilgjengelig i hele landet. Selv om H i kommunestyret hevdet at nedleggelse av nesten annethvert passkontor i hele landet ikke er sentralisering, så mener Senterpartiet at dette dessverre føyer seg inn i rekken av regjeringens sentraliseringsprosjekter. At Ap er et haleheng til regjeringens reduksjon av tjenestetilbud i distriktene, er spesielt skuffende.

Manglende sikkerhet og rutiner kan etter Senterpartiet sin oppfatning ikke være avgjørende for en slik storstilt nedleggelse og sentralisering. Sikkerhet og rutiner er fullt mulig å ivareta på en god måte. Her handler det om kostnad og manglende vilje til prioritering.