Meny

Sp vil at legevakten skal ligge i Strand, også nattestid!

Av Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall og Leidulf Sigmundstad

Rådmannen informerte i Formannskapsmøtet 24.11 at AMK sentralen ved sykehuset i Stavanger fra 1. oktober har sagt opp avtalen om å betjene Strands legevakt telefon på nattetid. AMK sentralen har frem til nå betjent Strands legevakt-telefon på nattetid. Strand har vært den eneste kommunen i Rogaland som har avtale med AMK om betjening av legevakt-telefon.

Rådmannen sin Plan A er å bli enige med Stavanger kommune om en avtale for legevakt-telefonen om natta. Hvis det ikke lykkes er Plan B til rådmannen å forlenge avtalen med AMK for en periode inntil alternativ løsning er på plass. Det siste alternativet er at Strand selv drifter legevakt-telefonen om natta, noe som trolig vil kreve inntil 2,5 sykepleierstillinger.

For Senterpartiet er det ikke avgjørende hvem som drifter selve legevakt-telefonen. AMK er flinke på de store tingene som kriser og ulykker, men forkjølte barn og feber som rådmannen brukte som eksempler er ikke AMKs spesialområde. Det viktigste for Senterpartiet, er at grunnleggende tjenestetilbud for våre innbyggere som selve legevaktordningen er, ikke blir flyttet til Stavanger – heller ikke nattestid. Legevakten skal ligge i Strand også om natta! Da må rådmannen også vurdere fordeler og ulemper med at Strand selv drifter legevakt-telefonen om natta. Det er mangel på sykepleiere og det som fremkommer i media er at dagens nyutdannede sykepleiere og deres fagforeninger er fortvilte over den stillingsbrøken som er tilstede ved utlysning av stillinger. Vi må se på muligheten for at sykepleier som er på jobb om natta kan få utvidet stilling til også å kunne betjene vakttelefonen på natta. Vi stusser veldig på at det skal være behov for 2,5 nye årsverk for å betjene legevakt telefonen på natta. Men, alt dette regner vi med rådmannen vurderer når vi får saken til politisk behandling. Derfor mener Senterpartiet at legevakt-telefonen og hele legevakt ordningen må vurderes i en sammenheng.

Rådmannen har varslet store budsjettkutt for 2020. Senterpartiet vil gjøre det vi kan for at våre innbyggere skal slippe å måtte reise til legevakten i Stavanger. Det handler om politisk prioritering. Vi er positiv til et legevaktsamarbeid som kan styrke fastlegeordningen og legevakten i Strand, men vi vil ikke inngå et samarbeid som flytter legevakten bit for bit ut or kommunen. Dersom legevakta blir flytta til Stavanger på natta, så vil det bli et dårligere tilbud for kommunen sine innbyggere med lengre reisetid, mer venting og økte kostnader. For Senterpartiet handler dette om å sikre viktige tjenester nær innbyggerne våre!