Meny

SP vil beholde kommunale kaier

Formannskapet skal onsdag 18.04 på ny behandle fremtiden for de kommunale kaiene i Strand. Rådmannen la i 2017 fram forslag om å selge flere av de kommunale kaiene. Saken vakte stort engasjement gjennom flere oppslag i Strandbuen. Senterpartiet har hele veien vært krystallklar på at vi ikke bør selge de kommunale kaiene.

Senterpartiet er glad for at rådmannen nå gjør helomvending og foreslår å opprettholde de kommunale kaiene i Sørskår, Kjølevik, Vervik, Alsvik, Nordmarka, Tau, Solbakk, Jørpeland, Kvalvåg, Idsal, Idse, Heng og Sør-Hidle kai i offentlig eie.

Saken viser at Formannskapet gjordet et klokt valg ved å sende saken tilbake til rådmannen for å sende saken ut på høring. Høringsrunden viser at kaiene som rådmannen foreslo å selge er mer i bruk enn antatt – spesielt til næringsvirksomhet.

Senterpartiet er overbevist om at for lokalbefolkningen er det viktig at allmenheten fortsatt kan ha tilgang til offentlig kai – både til fritidsformål og næringsvirksomhet. Historien har vist at det er viktig. Fremtiden vil nok vise at det blir like viktig at det offentlige har styring og kontroll med kaiene. Dette handler også om bolyst. For Senterpartiet er det viktig at det bor folk fra nord til sør i den flotte kommunen vår.

Samlet sett er det et stort etterslep av vedlikehold av de kommunale kaiene. Konsekvensen av at kaiene forblir i kommunalt eie, er at vi må prioritere avsetning til oppgradering i budsjett- og økonomiplan. Det vil Senterpartiet bidra til.