Meny

Spørsmål om virkemidler for å beholde og rekruttere kritisk nøkkelpersonell

Alf Henning Heggheim . Medlem Administrasjonsutvalget

Interpellasjon til møtet i Administrasjonsutvalget 05.03.2020

I rådmannens budsjettnotat for 2020 blir det fremhevet spesielt innen Levekår utfordringen med å beholde og rekruttere kvalifisert personell. Dette gjelder både innen barnevern, legetjenester, helsestasjon og jordmor. Det blir spesielt påpekt viktigheten av økt fokus på kompetanseheving, videreutdanning, arbeidsmiljø og arbeidsbelastning er som viktige tiltak for å arbeide med denne trenden.

Senterpartiet ønsker å utfordre rådmannen på å få fremlagt en sak til Administrasjonsutvalget i løpet av 2020 der det konkretiseres hvilke områder vi sliter med  beholde og rekruttere personell, hvilke konkrete tiltak/virkemidler vi bruker i dag og forslag til tiltak/virkemidler for i større grad å beholde og rekruttere kritisk nøkkelpersonell. Fagforeningene involveres i prosessen før saken legges frem for Administrasjonsutvalget.

Spørsmål til utvalgsleder:

Vi utvalgsleder ta initiativ overfor rådmannen til å få fremlagt en sak for Administrasjonsutvalget i løpet av 2020 der det konkretiseres hvilke områder vi sliter med å beholde og rekruttere personell, hvilke konkrete tiltak/virkemidler vi bruker i dag og forslag til tiltak/virkemidler for i større grad å beholde og rekruttere kritisk nøkkelpersonell?