Meny

Status og videre planer for torget i Tau sentrum

Tau, 11.05.2021 Alf Henning Heggheim Medlem Formannskapet

Grunngitt spørsmål til møtet i Formannskapet 20.05.2021

I budsjett- og økonomiplan 2021-20224 ble det for 2021 satt av 2,5 mill. til opparbeidelse av torget i Tau sentrum som også har samanheng med det pågående flomsikringsarbeidet i Tau sentrum. Arbeidet med opparbeidelse av torget med rørlegging og masseutskifting er godt i gang.

Det står videre at utbygging av torget vil bli nærmere avklart i egen sak.

Spørsmål til ordfører:

  1. Vil de avsatte 2,5 mill være tilstrekkelig for å opparbeide torget, og når er arbeidet forventet sluttført?
  2. Når kan vi forvente at vi får en sak til politisk behandling om videre utbygging av torget?
  3. Kan ordfører si noe konkret om kva som er planene for videre utbygging?