Meny

Stem Senterpartiet!

Av Senterpartiet i Strand Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø

Årets stortingsvalg vil avgjøre hvilke partier som skal styre de neste fire årene. For Senterpartiet er det et retningsvalg der slaget står om vi ønsker enda mer sentralisering, større forskjeller mellom fattig og rik og by og bygd, og mer EU-tilpasning.

Senterpartiet ønsker å ta vare på det Norge vi er så glade i. Det Norge der det er små forskjeller. Små forskjeller mellom rik og fattig og bygd og by. Suksessen i den norske nasjonalstaten har nettopp vært vårt samhold og folkestyre. Vårt ønske om en positiv utvikling for hele Norge med tjenester nært folk. Senterpartiet vil ha en politikk for Hele Norge.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen og unngå usosiale avgiftsøkninger som rammer folk flest Økte avgifter rammer mye hardere en eller ei som tjener rundt 400 000 enn for de med skyhøye inntekter. Vi trenger derfor et Norge med mindre forskjeller. Senterpartiet vil redusere skattene for gjennomsnittsarbeideren, øke pendlerfradraget, og senke avgiftene på mat, strøm og drivstoff. Her er eksempler på noen usosiale kutt som det er behov for å rette opp: barn med dårlig syn (brillestøtte)og skjeve tenner, pendlere, bostøtte, gluten allergikere, arbeidsavklaringspenger, barnetillegget uføre, bilordning bevegelseshemmede, og stipendordning for studenter. Barnefattigdommen har ifølge SSB økt med 50 % de siste 8 årene. Andelen uføre unge under 30 år er doblet. Det er behov for et krafttak for å snu denne utviklingen. Dette kombinert med økt satsing på psykisk helsehjelp. En ventetid på gjennomsnittlig 37 dager (i Helse Vest RHF, 2020) og oppstykket behandling er hverken god behandling eller den oppfølgingen folk trenger.

Det er behov for et sterkt Senterparti i en ny regjering. Bruk stemmeretten. Godt valg!