Meny

Stem Senterpartiet i år!

Av Senterpartiet i Strand Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø

Årets stortingsvalg vil avgjøre hvilke partier som skal styre de neste fire årene. For Senterpartiet er det et retningsvalg der slaget står om vi ønsker enda mer sentralisering, større forskjeller mellom fattig og rik og by og bygd, og mer EU-tilpasning.

Hvem som eier Norge betyr noe! Det norske folk skal eie vår egen natur. Derfor er det viktig å sikre nasjonalt eierskap og kontroll av naturressursene våre. Vi må ikke være naive overfor kinesiske og russiske oppkjøp av eiendom, bedrifter og naturressurser i Norge. Senterpartiet er garantisten mot norsk EU medlemskap. Ønsket om nasjonal folkevalgt kontroll over våre felles naturressurser er en av hovedgrunnene for at folket sa nei til EU. Regjeringen legger opp til at mer og mer skal styres fra EU – enten det er kraft- eller jernbanepolitikk.

Landbruk i hele landet er viktig for både matproduksjon til egen befolkning, kulturlandskap og turisme. Ifølge SSB har over 5000 gårdsbruk blitt lagt ned. Hvis vi skal ha trygg, klimavennlig og kvalitetsmat er vi avhengige av en storsatsing på norsk landbruk. Det er behov for et forpliktende inntektsløft for bonden, et sterkt importvern og økt selvforsyningsgrad fra 35 % til 50 %.

Senterpartiet vil ha en skole for alle! Vi ønsker en desentralisert skole som spiller på lag med nærmiljøet, og som utnytter lokale og regionale fortrinn. En skole der hver enkelt elev blir sett, mer praktisk skolehverdag, et gratis skolemåltid, mindre testing, og mer mestringsfølelse for elevene.

Senterpartiet vil ha en offensiv klimapolitikk som er geografisk og sosialt rettferdig. Vi må bruke skogen, vannkraften og de unike mulighetene naturen har gitt oss til å øke verdiskapingen, skape flere arbeidsplasser og kutte i klimagassutslipp.

Det er behov for et sterkt Senterparti i en ny regjering.
Bruk stemmeretten.
Godt valg!