Meny

Taxi i distriktene - Regjeringens deregulering av næringen

Alf Henning Heggheim, Knud Idsø, Linda Asbjørnsen og Ove Karlsen

I Strandbuen 5. juni har Høyres leder og medlem i Stortingets transportkomite Helge Orten og Nils Aage Jegstad et leserinnlegg der de forsøker å pynte Regjerings brura og rettferdiggjør regjeringens deregulering av drosjenæringen. Det har lenge vært kjent at H, FrP og V ønsker dereguleringen. Det nye er at KrF støtter noe de var i mot før de gikk inn i regjeringen, og dermed sikrer flertall for deregulering av drosjenæringen.

Regjeringen sier de skal sikre taxi i distriktene via enerettsmodellen som de mener kan innføres i 90 % av alle landets kommuner. Dette er med respekt å melde ikke korrekt. For fylkeskommunene som måtte ønske å innføre enerett, gjør lovforslaget det vanskelig da det kun kan innføres i kommuner der vanlig kommersiell taxidrift ikke er mulig. Dette bekreftes også av statssekretær Werp i Samferdselsdepartementet.

Videre skriver Orten og Jegstad at store og ofte tomme busser i distriktene bør kunne byttes ut med minibusser, og på den måten sørge for at distrikts drosjene får sin del av kaka. Det høres jo veldig flott ut, men sannheten er at minibusser ikke lenger skal være taxi, men turbil løyver. Å påstå at dette vil sikre taxitilbudet i distriktene blir derfor feil.

Gjennom høringsrunden til nytt lovforslag kom det inn 80 svar der 75 var negative til hele eller deler av forslaget. Transportøkonomisk institutt har i ettertid sagt at forslaget er svært dårlig. De handikappedes organisasjoner, drosjenæringen, Politiet, Økokrim, skatt og de aller fleste fylkeskommuner var negative. På tross av dette trumfer regjeringen dette gjennom basert på ideologisk overbevisning og uten å lytte. Høringsrunder blir bare en ren formalitet. Dessverre føyer dette seg inn i rekken av regjeringens bevisste sentraliserings politikk.

Også i fremtiden må alle taxieiere ha løyve, men kravene for å få løyve vil være lavere enn i dag. Enkelt forklart innebærer det at hvem som helst som oppfyller reglene, vil kunne få løyve til å kjøre taxi. Fylkespolitikere mister muligheten til å sette et tak på hvor mange løyver, og dermed biler, som skal være i omløp. Senterpartiet mener at taxi er en del av kollektivtilbudet. I storbyene har et høyt antall løyver vært et problem i årevis. Å fjerne taket på løyver er derfor feil vei å gå. Dette er en oppskrift på hvordan man skal ødelegge drosjenæringen vi har i dag og få inn Uber i stedet.

Senterpartiet deler Taxiforbundets bekymring til dereguleringen. Regjeringen undergraver muligheten til å ha yrket som et levebrød. Senterpartiet frykter at regjeringens frislipp av drosjeløyver vil gi dårligere tilbud til publikum og dårligere arbeidsforhold i næringen med flere useriøse aktører, et mylder av priser og selskaper spesielt i storbyene, i tillegg til enda lengre arbeidsdager med lavere lønn for sjåførene. Det er trist at regjeringen basert på ideologisk overbevisning går inn for å gjøre de samme feilene som mange andre land har gjort før. Enda tristere er det at familiepartiet KrF sikrer flertall for dårligere arbeidsvilkår for drosjesjåførene og familiene deres.