Meny

Tid for valg

Av Leidulf Sigmundstad, 5.kandidat Strand Senterparti

Så har 4 år gått og innbyggerne i landets kommuner skal foreta viktige valg for en ny periode. Så også i Strand, en kommune der politikerne for tiden nærmest overbyr hverandre i alle gode (dyre) tiltak en vil iverksette. Om en leser alt valgmateriell vi fikk i posten så er det ikke lite som skal gjøres de neste årene. Så kan en jo spørre seg om dette er realistisk eller er det en form for «hvem byr høyest» taktikk? Det positive i dette er jo at nesten alle har like saker og det burde vel vitne om lyse tider...

Skal ikke prøve å fremstå som en gledesdreper her men det er lite realisme og edruelighet i dette. I Strand har vi allerede vedtatt enorme investeringer de neste årene, pågående skoleutbygging Tau, skoleutbygging på Jørpeland, flerbrukshall, kirke, gang og sykkelsti Grønevold - Solbakk bare for å nevne noe. I tillegg ligger det inne mål om svømmehall på Tau og store investeringer i rehabilitering av eksisterende skolebygg. Sammenlignet med de siste 10 åra er dette formidabelt rett å slett.

Så vet vi at om noen få måneder så skriver vi historie i Strand, da knyttes vi sammen med omverden på en helt ny måte via Ryfast. Et eventyr prosjekt som nok mange ikke trodde vi skulle få oppleve men som nå er realisert. Strand før og etter desember 2019 tror jeg vil være veldig forskjellig. Likevel enda viktigere at kommunens politikere er bevisste på sine valg og gjør fornuftige investeringer og legger realistiske planer for fremtiden. Ingen vet hvordan Strand ser ut om 10-15 år, men med alt fokus på jordvern, miljøutfordringer så er det høyst sannsynlig at vi er mange flere som bor i denne kommunen. Da trenger vi å sørge for at vi har attraktive områder spredt rundt i kommunen der folk kan bosette seg og sørge for at vi gjør investeringer i infrastruktur osv ute i utkantene i kommunen. Da trenger vi en administrasjon og et politisk system som klarer å løfte blikket og ser hele kommunen og tørr å sette fokus på ting som for de som bor på Fiskå, Sørskår, Idse osv kjemper for hver dag, men som storsamfunnet dessverre ikke evner å se behovet for. Det må legges til rette for at disse områdene får ta del i dette på en mye bedre måte en i dag. Små byggefelt, service boliger/tun for eldre, gatelys ja lista er ikke liten. I festtaler og valgtaler så forsvinner nok disse litt i elefantsyken. Derfor mener jeg at lokalvalg er mye mer et personvalg en et partivalg. Strand trenger politikere som tør se «hele kommunen» og som skjønner at det er viktig og rett at godene fordeles bedre en de gjør i dag. Dette er ikke et forsøk på å blåse liv i hverken Nord - Sør debatt eller et forsøk på å sette sentrum opp mot utkantene, tvert imot så er det et ønske om at innbyggerne i Strand ved valget sørger for å velge personer som evner å se dette. Hver enkelt innbygger i denne kommunen skal kunne si at jeg betaler skattene mine med glede fordi her er det fornuftig bruk av felleskapets midler, ja for det er det vi snakker om. Felleskapets midler er et resultat av hardt arbeid og viktige valg gjennom tiden, disse midlene kan ikke skusles bort av en smule stormannsgalskap eller hva vi skal kalle det.

Så derfor bruk stemmeretten og sørg for at denne fantastiske kommunen vår får 29 engasjerte representanter til å gi oss den framtiden vi ønsker. Gi gjerne slengere til andre lister og kryss av på den lista du bruker. Slik vil di stemme påvirke personvalget til Strand kommunestyre.

Godt valg!