Meny

Tilrettelegging av arena for graffiti i Strand

Interpellasjon til møtet i Levekårsutvalget 28.09.2021

Senterpartiet er enig med 15 år gamle graffitikunstner Leah Bratthammer om at det mangler en arena for graffiti i Strand. Graffitimiljøet i Strand er voksende og flere savner en plass for å øve og utfolde seg.

Senterpartiet mener kulturkontoret må ta initiativ til å tilrettelegge for kunstnerne og at dette burde skje under organiserte forhold. Det er utrolig mange kreative sjeler der ute som ikke får vist seg frem.
ultursjefen er også positiv til å finne en løsning.

Vi trenger derfor flere steder der lokale graffitikunstnarar kan få øve og utfolde seg. Initiativet fra Jobb for livet-kafeen i Rådhusgaten på Jørpeland som har satt opp store plater til å øve seg på er positivt. Kommunen må i samarbeid med kunstnere og grunneiere finner egnede plasser på både Jørpeland og Tau der graffiti kan være aktuelt.

Muren langs Askvikbakken er nevnt som eksempel. Den er skjemmende og den lyser ikke akkurat «velkommen» til Jørpeland. Denne strekningen kan gjøres mye mer innbydende enn slik den fremstår nå.

Murene ved undergangen i Karlsakrossen på Tau kan også være aktuelt.  Politiets initiativ overfor Leah Bratthammer om dekorering av vegger er positivt. Dekorering av garderober for idrettshaller er andre eksempler.

Forslag til vedtak:
Levekårsutvalget ber om en sak til politisk behandling i løpet av 4 kvartal 2021 der det tilrettelegges i for at graffiti kunstnere kan få øve seg, og i samarbeid med kunstnere og grunneiere finner egnede plasser på både Jørpeland og Tau der graffiti kan være aktuelt.