Meny

Torghuset er et blindspor

Linda Asbjørnsen (2. Kandidat) og Kjersti Tau Strand (kommunestyrerepresentant) Senterpartiet i Strand

Kommunestyret vedtok 19. Juni oppgradering av Torghuset til en «fritidsfabrikk» for barn og unge. Senterpartiet mener at dette er et blindspor. Det blir som en orienteringsløper som glemmer å se på kartet før han løper videre til neste post. Da blir ofte veien til mål lang og vanskelig. 

Bakgrunnen for saken i kommunestyret om oppgradering av Torghuset er at det ikke har vært mulig å finne eksterne samarbeidsparter for realisering av nytt kulturhus i Jørpeland sentrum. Gårdeiere i Jørpeland sentrum er positive til planene om nytt kulturhus, men det er pr juni 2019 ingen konkrete aktører eller forslag som kan bidra til å få fortgang i planene. 

Som alternativ til rådmannen sitt forslag til vedtak la Senterpartiet fram forslag om å gjennomføre et mulighetsstudie for å utrede hvilket potensiale som ligger i de kommunale eiendommene Folkets Hus og Torghuset samlet sett. Folkets Hus har behov for omfattende renovering og ombygging. Hva kan dette bygget brukes til og hvordan kan Folkets Hus i kombinasjon med et nytt kulturhus gi de funksjonene vi ønsker oss i et regionalt kulturhus, og som tilfredsstiller behovene både for barn, unge, voksne og eldre? I tillegg må alternative løsninger for Torghuset utredes, - nytt kulturhus på Torghustomta, rehabilitering/ombygging av eksisterende Torghus eller salg av tomt for realisering av kulturhus på annen tomt i Jørpeland sentrum. Forslaget fra Senterpartiet fikk støtte fra Venstre og Fremskrittspartiet.

Senterpartiet sier ja til nytt kulturhus på Jørpeland og vil fortsette å kjempe for dette i neste periode i kommunestyret.