Det er avgjerande for tryggleiken i fylket vårt at akuttberedskapen er god, og at vi kan stole på at ambulansane kjem når vi treng dei. 

 Helse Førde må jobbe for at dei skal nå denne målsettinga i alle kommunane i Sogn og Fjordane.

Vedtatt av fylkesårsmøtet 4. mars 2018, Balestrand.